hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine

Banner V4 Future

Slovenská republika od 1. júla 2022 do 30. júna 2023 vykonáva už svoje šieste predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine. Hlavným koordinátorom slovenského predsedníctva V4 je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V súčasnosti sa vyšehradská spolupráca posunula od koordinácie v otázkach integračného procesu k presadzovaniu spoločných pozícií regiónu na európskej úrovni.

Vyšehradská skupina (V4) je spojenectvom štyroch krajín: Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Spolupráca pozostáva predovšetkým z pravidelných stretnutí na viacerých úrovniach - prezidentskej, premiérskej, ministerskej, expertnej a pod.

V oblasti ochrany životného prostredia s vyšehradskými krajinami už mnoho rokov spolupracuje aj Bulharsko a Rumunsko a od polovice roku 2017 sa do spolupráce zapojili aj Chorvátsko a Slovinsko. Od roku 1993 sa pravidelné ročné stretnutia ministrov životného prostredia. Krajiny V4 predovšetkým koordinujú svoje pozície k prerokovávaným návrhom legislatívnych a strategických dokumentov Európskej únie.

Jedinou inštitúciou Vyšehradskej skupiny je Medzinárodný vyšehradský fond, založený vládami krajín V4 v roku 1999. Fond finančne podporuje projekty v oblasti kultúry, vedy a výskumu, vzdelávania, výmeny mládeže, rozvoja turizmu a cezhraničnej spolupráce.

Vyšehradská skupina funguje systémom rotujúceho predsedníctva. Predsedníctvo krajín Vyšehradskej skupiny sa strieda po roku. Harmonogram predsedníctva vo V4 na najbližšie obdobie je nasledovný:

 

Program SK V4 PRES - slovensky
Program SK V4 PRES - anglicky

Environmentálne priority počas slovenského predsedníctva V4

Environmentálne témy boli koncipované v konzultácii s vecnými sekciami MŽP SR a následne premietnuté do programu slovenského predsedníctva v rámci jeho priority č. 3, ktorou je udržateľnosť. Slovenské predsedníctvo v oblasti životného prostredia bude venovať pozornosť najmä nasledovným oblastiam:

 

Predbežný kalendár zasadnutí V4 k environmentálnej problematike počas slovenského predsedníctva V4:

Dátum

Názov

Miesto

TBC

Stretnutie ministrov životného prostredia krajín V4 + Rakúsko, Slovinsko (tbc.)

Smolenice

TBC

Jednotlivé expertné stretnutia k hlavným environmentálnym témam SK V4 PRES

TBC

24. október 2022

Koordinačné stretnutie krajín V4 pred Radou ministrov EÚ pre životné prostredie

Luxemburg

20. december 2022

Koordinačné stretnutie krajín V4 pred Radou ministrov EÚ pre životné prostredie

Brusel

1. kvartál 2023 (tbc)

Geoparky V4 – stretnutie národných komisií

Geopark Malé Karpaty

16. marec 2023

Koordinačné stretnutie krajín V4 pred Radou ministrov EÚ pre životné prostredie

Brusel

20. jún 2023

Koordinačné stretnutie krajín V4 pred Radou ministrov EÚ pre životné prostredie

Luxemburg

1./2. kvartál 2023

Workshop na úrovni V4+OECD (téma tbc)

online/hybrid

Kontakt

E-mail.:

Iné užitočné linky: