hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister L. Sólymos vyzdvihol v B. Štiavnici prácu geológov a ocenil 10 z nich

V Banskej Štiavnici sa dnes konali tradičné oslavy Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov, ktoré vyvrcholia známym Salamandrovým sprievodom. Minister životného prostredia László Sólymos pri tejto príležitosti zdôraznil celospoločenský prínos geológie, ktorá patrí do agendy envirorezortu a udelil 9 čestných uznaní a 1 ďakovný list za mimoriadne výsledky v tejto oblasti.

Medzi ocenenými sú pracovníci Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied, ministerstva životného prostredia, akademickej pôdy aj súkromného sektora.

„Neustále poznávanie a skúmanie je neoddeliteľnou súčasťou práce geológov. Výskum geologického prostredia, nerastov, hornín, ale aj samotný inžiniersko-geologický prieskum si vyžaduje zodpovedný prístup, za ktorý im patrí moje poďakovanie,“ uviedol László Sólymos.

Za uplynulý rok urobil envirorezort geologické prieskumy v 140 lokalitách, ktoré sú environmentálnymi záťažami. Napokon sa 19 rizikových lokalít podarilo sanovať. „S pomocou európskych fondov pripravujeme ďalšie aktivity zamerané na environmentálne záťaže, na zabezpečenie a rekultiváciu uzavretých a opustených úložísk ťažobného odpadu a na sanáciu zosuvov,“ doplnil minister.

Rezort mapuje aj nerastné surovinové zdroje Slovenka, potvrdzuje sa, že má stále dostatočný surovinový potenciál, ktorý môže významne prispieť k prosperite a vyrovnávaniu ekonomických rozdielov medzi jednotlivými regiónmi krajiny. „Je pochopiteľné, že pri využívaní tohto potenciálu treba postupovať veľmi obozretne, s maximálnym dôrazom na ochranu životného prostredia, verejné zdravie a snažiť sa o dodržiavanie rovnováhy medzi využívaním prírodných zdrojov a ochranou prírody,“ dodal Sólymos.

Celoslovenské oslavy dňa Baníkov, geológov, hutníkov a naftárov pripravila Slovenská banská komora v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, ako aj Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR. Podujatie sa v Banskej Štiavnici koná pravidelne už od roku 1993. Jeho súčasťou je aj tradičný Salamandrový sprievod za účasti baníkov, ich rodinných príslušníkov, hostí, ale aj významných predstaviteľov samosprávy a štátu. Sprievod predstavuje povesť o založení mesta a objavení banskoštiavnických zlatých a strieborných rúd, ktoré položili základ baníctva a samotného mesta. Podujatie je každoročne zavŕšené Salamandrovým sprievodom.

Odbor komunikácie MŽP SR

 

ZOZNAM OCENENÝCH

 

Čestné uznanie:

  1. Mgr. Lenka Kralovičová, PhD. (MŽP SR)
  2. RNDr. Ján Madarás, PhD. (Geologický ústav SAV)
  3. RNDr. Katarína Kminiaková, PhD. (AQUIFER, s.r.o.,Bratislava)
  4. RNDr. Juraj Maglay, PhD. (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra)
  5. RNDr. Augustín Gluch (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra)
  6. Ing. Martin Repčiak (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra)
  7. Ing. Anna Krippelová (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra)
  8. Ing. Mgr. Vladimír Pramuk, PhD. (Geo Slovakia, s.r.o., Košice)
  9. RNDr. Miroslav Gomolčák (GEOKONTAKT, s.r.o., Košice)

Ďakovný list:

10. Katarína Tóthová (Štátny geologick