hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Voda a poľnohospodárstvo

Sekcia vôd MŽP SR v rámci SK PRES spolu s Európskou komisiou (DG ENV a DG AGRI) zorganizovala dňa 24.10.2016 za účasti 102 expertov workshop „Voda a poľnohospodárstvo“, ktorý sa konal v Bratislave v hoteli Bôrik.

Workshop mal za cieľ posilniť spoluprácu a  dôveru medzi rezortmi poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a ochranou životného prostredia, najmä vôd a hľadať spoločné cesty k udržateľnému poľnohospodárstvu a ochrane vôd zároveň.

Výzvy na zlepšenie stavu vôd v Európskej únii a prejavy klimatickej zmeny významne zasahujú oba rezorty a vyžadujú ich účinnejšiu a tesnejšiu spoluprácu na najvyššej úrovni príslušných ministerstiev. Rovnako dôležite je aj pokračovať v spolupráci so všetkými partnermi, ktorí prispievajú svojimi skúsenosťami k formovaniu politiky zameranej na trvalo udržateľný rozvoj v oblasti poľnohospodárstva a ochrany vôd.

Podobná situácia je aj v ostatných členských štátoch EÚ. V spolupráci s Európskou komisiou bol identifikovaný okruh najdôležitejších spoločných tém pre oba rezorty. Prioritou je zabezpečiť optimalizáciu:

Prezentácie z workshopu a podrobné výsledky budú v krátkom čase publikované na webovej stránke Európskej komisie CIRCABC.

Závery z workshopu budú predložené na rokovaní vodných riaditeľov EÚ v Bratislave, ktoré sa uskutoční v dňoch 28. - 29. 11. 2016. Rovnako budú aj podkladom na prvom spoločnom rokovaní vodných riaditeľov s riaditeľmi v sektore poľnohospodárstva/rozvoja vidieka na úrovni členských štátov EÚ. Predpokladá sa, že toto rokovanie sa uskutoční počas predsedníctva Malty v Rade EÚ. V budúcnosti sa očakávajú pravidelné stretnutia zástupcov oboch rezortov na tejto úrovni. Ich výsledkom by mala byť harmonizácia politík v oboch sektoroch, vedúca k udržateľnému poľnohospodárstvu a  ochrane vôd.