hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Sólymos: EÚ začne o 3 roky znižovať spotrebu fluorovaných plynov

Prelomová dohoda - svet sa zaviazal postupne redukovať výrobu a spotrebu fluorované plynov (HFC), ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu. S významným krokom súhlasilo 197 krajín počas 28. stretnutia zmluvných strán Montrealského protokolu v Kigali v Rwande.  EÚ začne so znižovaním už od roku 2019. Rokovania v jej mene viedol slovenský minister životného prostredia László Sólymos.

Diskusie o dodatku k Montrealskému protokolu o redukcii HFC  trvali 7 rokov, zmluvné strany – 197 štátov, ho napokon prijali v Kigali konsenzom. „Je to veľký úspech. Nárast globálnej teploty by sa tým mal znížiť o 0,5 °C. Je to jeden z prvých konkrétnych krokov k napĺňaniu cieľov Parížskej dohody, ktorá vstúpi do platnosti začiatkom novembra,“ konštatoval po rokovaniach László Sólymos.

Zmluvné strany musia zredukovať výrobu a spotrebu HFC najneskôr do roku 2045. EÚ začne už v roku 2019. „EÚ potvrdzuje líderskú pozíciu v boji s globálnym otepľovaním,“ uviedol slovenský minister, ktorý na stretnutí zastupoval Úniu.

EÚ sa tak pod taktovkou slovenského predsedníctva  zaradila medzi najambicióznejšie štáty v znižovaní HFC.

Odbor komunikácie MŽP SR