hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovenské predsedníctvo zohralo kľúčovú úlohu pri úspešnej účasti EÚ na konferencii CITES CoP 17

Zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktoré sa práve skončilo, je významným krokom k posilneniu ochrany voľne žijúcich zvierat a rastlín pred nadmerným využívaním a nelegálnym obchodom.

Vlády štátov z celého sveta prijali včera po dvojtýždňovom maratóne rokovaní súbor zásadných rozhodnutí, ktoré sa týkajú regulácie zákonného, trvalo udržateľného a vysledovateľného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi. Súčasťou tohto balíka sú intenzívnejšie opatrenia v boji proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, vyššia ochrana celých skupín druhov, cielené stratégie na zníženie dopytu v rámci nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi a dohoda o užšom zapojení vidieckych spoločenstiev.

Išlo o prvé zasadnutie, na ktorom sa Európska únia zúčastnila a hlasovala ako zmluvná strana dohovoru spolu so svojimi 28 členskými štátmi. EÚ bola vždy silným zástancom dohovoru CITES, o čom svedčí aj aktívna účasť všetkých jej 28 členských štátov. EÚ a jej členské štáty predložili k návrhom spoločné pozície, ktoré dosiahli v rámci koordinácie zo strany predsedníctva Slovenskej republiky v rade EÚ.

EÚ bola predkladateľom a spolupredkladateľom niekoľkých dôležitých návrhov, ktorých cieľom je posilnenie ochrany ohrozených druhov a biodiverzity. Väčšina týchto návrhov bola schválených. Osobitnú zmienku si zaslúžia opatrenia na zlepšenie trvalo udržateľného obchodovania s mnohými druhmi vrátane žralokov a rají, úhorov, afrických papagájov sivých, rôznych druhov plazov, ako aj mnohých druhov dreva.

Prijaté bolo aj vôbec prvé uznesenie o korupcii a trestnej činnosti poškodzujúcej voľne žijúce druhy, ktoré navrhla EÚ.

Medzi úspechy EÚ a jej členských štátov patria:

Do dodatkov k dohovoru CITES bolo zároveň zaradených mnoho nových živočíchov a rastlín, čo znamená, že budú podliehať kontrole obchodovania v súlade s týmto dohovorom CITES. Tieto rozhodnutia majú vplyv na značný počet cicavcov, morské druhy a druhy dreva, ako aj na mnohé plazy a obojživelníky, pričom celkovo zahŕňajú viac ako 350 druhov.

Odbor komunikácie MŽP SR