hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Skončilo sa stretnutie ministrov životného prostredia V4, Ukrajiny a Bieloruska

Opatrenia nadväzujúce na ratifikačný proces Parížskej dohody, ako aj ochrana biodiverzity boli hlavnou témou stretnutia ministrov životného prostredia Vyšehradskej štvorky, Ukrajiny a Bieloruska v poľskom meste Tuczno. Slovenskú delegáciu na stretnutí viedol generálny riaditeľ sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR Vladimír Novák. Klimatické zmena a ochrana biodiverzity patria medzi najdôležitejšie témy aj v súvislosti s nadchádzajúcimi medzinárodnými konferenciami v marockom Marrákeši a mexickom Cancúne.

V rámci diskusií ku klimatickej zmene zástupcovia zúčastnených krajín načrtli opatrenia, ktoré by mali členské štáty EÚ v ďalších rokoch implementovať. Jedným z týchto opatrení je aj vhodný manažment lesov a ich efektívnejšia ochrana by mohla prispieť k výraznejšiemu zníženiu emisií. Súčasťou stretnutia bola aj exkurzia do experimentálnych lesníckych oblastí spadajúcich pod centrum manažmentu lesov, ktorý je priamo v Tuczne.

Počas diskusií k ochrane biodiverzity sa témy týkali prepojenia do iných sektorov (tzv. mainstreaming of biodiversity), cieľov Natura 2000 a manažmentu chránených území, mapovaniu a hodnoteniu ekosystémových služieb a ochrany opeľovačov. Účastníci sa zhodli, že jedine prepojením agendy zmeny klímy a ochrany biodiverzity je možné dosiahnuť všetky ciele stanovené v obidvoch agendách.

Na záver stretnutia podpísali vedúci delegácií spoločné stanovisko (Joint Statement) s dôrazom na ochranu lesov a biodiverzity, ktoré však Slovensko v rámci zachovania neutrality počas aktuálneho predsedníctva v Rade EÚ nepodpísalo.

Odbor komunikácie MŽP SR