hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

László Sólymos: Stabilizačné práce pod Strečnom majú zelenú, verejné obstarávanie sa skončilo

Ministerstvo životného prostredia SR spečatilo proces verejného obstarávania na sanáciu skalného brala Strečno podpisom zmluvy s víťaznou spoločnosťou. Tá podľa podpísanej zmluvy zabezpečí vykonanie nevyhnutných protihavarijných opatrení počas tohtoročnej jesene. Sanačné práce musí zhotoviteľ prác ukončiť do konca mája budúceho roka.

Nadlimitnú zákazku na výber dodávateľa sanácie skalného brala v obci Strečno vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR vo Vestníku verejného obstarávania pred necelými tromi mesiacmi. Do súťaže sa prihlásili štyria uchádzači. Vyhrala ponuka spoločnosti ARCADIS CZ, a.s., Organizačná zložka Slovensko, ktorá splnila všetky výberové kritériá a ponúkla najnižšiu cenu – 867 702 eur s DPH. „Som rád, že sa veci pohli dopredu a proces verejného obstarávania sme transparentným spôsobom dotiahli do konca,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Víťazná spoločnosť plánuje rozdeliť práce na tri etapy s termínom ukončenia do 31. mája 2017. V prvej etape zhotoviteľ prác zabezpečí prípravné a technické práce, injektáž, sieťovanie skalnej steny, vybudovanie dočasného zaistenia cestnej komunikácie a monitoring kritických blokov I až IV. V rámci prípravných prác odstráni zo skalných stien v nevyhnutnom rozsahu vegetáciu, ktorá významne zhoršuje ich stabilitu. V druhej etape bude nevyhnutné vykonať sanáciu trhlín a dutín skalného brala vyplnením cementovou maltou a kamenivom. Uvoľnené skalné bloky budú ukotvené lanovými kotvami s antikoróznym náterom priemeru 166 mm o dĺžke min. 2 m, v celkovej metráži 300 m. Skalné bralo bude na vybraných častiach opatrené oceľovými sieťami. Na záver zhotoviteľ prác vybuduje železobetónovú konštrukciu, ktorá bude podopierať skalný previs nad frekventovanou medzinárodnou cestou medzi Žilinou a Martinom.

Koordináciu dopravných obmedzení a informovanie verejnosti zabezpečí Okresný úrad Žilina v spolupráci so Slovenskou správou ciest, Národnou diaľničnou spoločnosťou, Žilinským samosprávnym krajom a Policajným zborom SR. 

Návrh riešenia súčasného stavu stability skalného brala v obci Strečno z dielne ministerstva životného prostredia schválila vláda SR v júni tohto roka.

Odbor komunikácie MŽP SR