hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla sa stal podpredsedom OECD pre oblasť zeleného hospodárstva

Na inauguračnom zasadnutí pracovnej skupiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) GREEN Action Programme v Paríži zvolili jej vedúcich pracovníkov. Za člena Byra a zároveň podpredsedu bol oficiálne zvolený štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Norbert Kurilla.

„Teší ma, že môžem byť súčasťou tohto programu, ktorý je vynikajúcou platformou pre zelenšie hospodárstva krajín Východnej Európy, Kaukazu a Strednej Ázie. Pridaná hodnota, ktorú Slovensko v tomto procese partnerom ponúka, sú priame skúsenosti z reformného procesu a procesu integrácie do európskych a euroatlantických štruktúr,“ povedal na zasadnutí pracovnej skupiny štátny tajomník Norbert Kurilla.

Za spolupredsedov Byra pracovnej skupiny boli zvolení Jürgen Keinhorst (MŽP Nemecka) a Gani Sadibekov (Ministerstvo pre energetiku Kazachstanu).

Norbert Kurilla na zasadnutí vystúpil s informáciou o historicky prvom Formálnom zasadnutí ministrov Východného partnerstva pre životné prostredie a zmenu klímy, ktoré sa konalo 18. októbra 2016 v Luxembursku, a ktoré bolo spoluorganizované slovenským predsedníctvom v Rade EÚ a Európskou komisiou. Zároveň informoval partnerov o výstupoch vlajkového podujatia Ministerstva životného prostredia SR počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ na vysokej úrovni, Prechod na zelené hospodárstvo (Transition to Green Economy, kedy v Bratislave viac ako 500 účastníkov z 32 krajín diskutovalo o efektívnejšom využívaní prírodných zdrojov vo všetkých oblastiach hospodárstva. Na záver štátny tajomník slovenského envirorezortu upriamil pozornosť na spoluprácu SR a UNESCO v oblasti zabezpečenia dostupného a trvalo udržateľného manažmentu vody a sanitárnych opatrení pre všetkých.

Cieľom OECD GREEN Action Programme je podporovať politické reformy v regióne Východnej Európy, Kaukazu a Strednej Ázie (tzv. EECCA región). Dôležitou úlohou je tiež určiť, ako čo najlepšie pokračovať v existujúcej spolupráci s vládami a občianskymi spoločnosťami tohto regiónu a napomáhať tak v implementácii politík, ktoré sú ekonomicky výhodné, ekologicky udržateľné a spoločensky prijateľné.

OECD GREEN Action Programme je novým názvom Pracovnej skupiny OECD pre implementáciu Environmentálneho akčného plánu. Zameraný je najmä na oblasti, ako sú zásobovanie vodou a hygiena, verejné a súkromné financovanie programov zameraných na životné prostredie a zmenu klímy, politické nástroje pre zelenšie hospodárstva, riadenie prírodných zdrojov a iné. Najbližšie zasadnutie OECD GREEN Action Programme sa uskutoční na jeseň 2017 v rámci OECD týždňa Eurázie v Kazachstane.

Odbor komunikácie MŽP SR