hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

SK PRES zohralo dôležitú úlohu aj na konferencii o ochrane veľrýb

Jeden z najdôležitejších bodov programu 66. zasadnutia Medzinárodnej veľrybárskej komisie v Slovinsku, ktoré sa konalo 20.- 28. októbra 2016, bola rezolúcia o zriadení rezervácie veľrýb v Južnom Atlantiku, tzv. South Atlantic Whale Sanctuary (SAWS). Napriek iniciatíve Argentíny, Brazílie, Gabonu, Juhoafrickej republiky, Uruguaju a snahe ďalších štátov sa však v hlasovaní nepodarilo dosiahnuť trojštvrtinovú väčšinu. Proti boli najmä viaceré karibské a africké štáty.  

Spoločný predsednícky tím EÚ zložený zo  slovenských a holandských expertov koordinoval tvorbu pozícií členských štátov EÚ k jednotlivým bodom agendy. EÚ sa aktívne zapájala do vyjednávaní a bola spolupredkladateľom rezolúcie o ochrane kriticky ohrozenej sviňuchy kalifornskej (vaquita), z ktorej žije už iba menej ako 60 jedincov.           Prijali sa aj ďalšie dôležité rezolúcie, ktoré by mali napomôcť zefektívneniu práce Komisie, zlepšeniu procesu udeľovania špeciálnych povolení na lov veľrýb či väčšej spolupráci medzi Komisiou a Minamatským dohovorom o ortuti, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2013. Prijatá bola aj rezolúcia o vytvorení fondu na podporu vlád štátov s limitovanými zdrojmi s cieľom ich väčšej participácie na práci Medzinárodnej veľrybárskej komisie, avšak v tomto prípade sa členské štáty EÚ v dôsledku vnútorných predpisov EÚ zdržali hlasovania.  

Počas zasadnutia sa predsednícky tím v mene EÚ zapojil aj do diskusie s mimovládnymi organizáciami angažujúcimi sa v danej oblasti (WWF, Greepeace, Whales and Dolphin Conservation, OceanCare, ProWildLife a ďalšie)​. Spoločný dialóg bol vnímaný veľmi pozitívne, najmä z dôvodu, že podobné stretnutia neboli za predchádzajúcich predsedníctiev zvykom.  

Zasadnutia sa zúčastnilo okolo 400 zástupcov vlád z celého sveta a mimovládnych organizácií, ktorí počas rokovaní diskutovali o navrhovaných rezolúciách a správach z jednotlivých výborov a pracovných skupín IWC. Medzinárodná veľrybárska komisia vznikla v roku 1946 pri podpise Medzinárodného dohovoru o regulácii lovu veľrýb (ICRW). Slovenská republika je stranou dohovoru od roku 2005. Tohtoročné zasadnutie bolo obzvlášť výnimočné, keďže Komisia si pripomína 70. výročie prijatia dohovoru a 30. výročie vstupu moratória na komerčný lov veľrýb do platnosti.   

Odbor komunikácie