hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister L. Sólymos predstavil tri iniciatívy pre zelenšie a zdravšie Slovensko

Výzva pre obchody, zriadenie Zeleného vzdelávacieho fondu a koncepcia „Greeen Slovakia“ – týmito tromi podpornými projektmi dnes šéf envirorezortu László Sólymos ohlásil prvé kroky k zmene prístupu Slovákov k životnému prostrediu.

„Robíme málo pre to, aby si občania viac uvedomovali nutnosť ochrany životného prostredia aj v záujme vlastného zdravia a zdravia ich detí. Pozitívny postoj každého jednotlivca je dôležitý. Som presvedčený, že malými krokmi sa k želanému výsledku dopracujeme,“ uviedol minister Sólymos.

Postupne chce napríklad úplne vytlačiť igelitové tašky zo Slovenska, ktoré vo veľkej väčšine končia na skládkach. Adresoval preto obchodným reťazcom výzvu, aby prestali zákazníkom ponúkať igelitky a sústredili sa na ich ekologickejšie alternatívy. Tí, ktorí výzvu akceptujú, budú používať oficiálne označenie iniciatívy „Bez igelitiek“. „Dán minie za rok 4 igelitky, Slovák vyše 400. Preto som sa rozhodol, že okrem zákonodarných iniciatív sa obrátim na obchodné reťazce a obchody, ale aj na širokú verejnosť na Slovensku, aby sme spoločne proti igelitkám zabojovali,“ spresnil minister. „Je to o zvyku, som presvedčený, že ľudia sa pomaly vrátia k tomu, že budú chodiť na nákup s vlastnými taškami, tak ako v minulosti,“ doplnil. O tom, ktoré obchody sa k iniciatíve pripoja, bude MŽP SR verejnosť informovať.

Ekologickejšiemu mysleniu má napomôcť aj Zelený vzdelávací fond, ktorý bude slúžiť na výchovné a vzdelávacie účely pre deti a mládež. Jeho cieľom bude podporovať malé projekty, ktorých cieľom bude budovať environmentálnu osvetu a povedomie. „Vzťah k životnému prostrediu treba začať rozvíjať už u tých najmenších, a to rôznymi vzdelávacími aktivitami,“ poznamenal László Sólymos. Harmonogram výziev sa zverejní na začiatku každého kalendárneho roka na webovej stránke www.zelenyvzdelavacifond.sk.

Minister napokon predstavil aj iniciatívu Tvoríme zelené Slovensko - „Greeen Slovakia“. Tri samohlásky „e“ v názve reprezentujú efektivitu, ekológiu a edukáciu. „Táto značka bude jednotnou pre všetky aktivity, ktoré smerujú k zlepšeniu životného prostredia,“ spresnil Sólymos. Tento grafický znak bude môcť používať každý, kto sa zaregistruje na stránke ministerstva a splní požiadavky. Snahou bude raz ročne oceniť najvýraznejšie a najnápaditejšie ekologické aktivity.

„Cieľom týchto iniciatív, ale aj ďalších, ktoré plánujeme, je zabezpečiť permanentnú prítomnosť ochrany životného prostredia vo verejnom priestore, sústredenie pozornosti občanov na tvorbu životného prostredia a v konečnom dôsledku mať čo najviac ekologicky zmýšľajúcich občanov,“ uzavrel Sólymos.

Odbor komunikácie MŽP SR