hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

L. Sólymos posiela do Smilna ministerskú hĺbkovú kontrolu

Minister životného prostredia László Sólymos nechá preveriť geologický prieskum ložísk ropy a zemného plynu v Smilne, ktoré je súčasťou prieskumného územia Svidník, Medzilaborce, Snina.

„Inicioval som hĺbkovú kontrolu geologického prieskumu v Smilne, či držiteľ licencie postupuje v súlade s geologickým zákonom a povolením, ktoré sme mu vydali. Pocit bezpečia obyvateľov a ochrana životného prostredia sú prvoradé,“ uviedol minister.

S držiteľom licencie – spoločnosťou Alpine Oil & Gas sa plánuje dohodnúť na ústretovom kroku „Chcem ich požiadať, aby sami navrhli vykonanie posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA),“ dodal Sólymos. Právna analýza totiž preukázala, že v momentálnom legislatívnom a procesnom stave nevzniká držiteľovi tejto licencie zákonná povinnosť vykonať EIA. Nová, prísnejšia legislatíva o EIA začne platiť od 1. 1. 2017.

Spoločnosť Alpine Oil & Gas získala prvýkrát povolenie na prieskum ložísk ropy a horľavého zemného plynu v lokalite Svidník, Medzilaborce, Snina pred desiatimi rokmi. V tomto roku požiadala o predĺženie platnosti tohto povolenia o 8 rokov a zároveň o zmenšenie rozlohy v priemere približne o 88 percent. Po dôkladnom posúdení ministerstvo legitímne predĺžilo licenciu na geologickú prieskum o 5 rokov.

Cieľom geologického prieskumu je zistiť, resp. overiť existenciu ložísk nerastov, v tomto prípade ložísk ropy a horľavého zemného plynu, ktoré sa nachádzajú pod zemským povrchom. Každú jednu žiadosť o takýto prieskum ministerstvo dôkladne posudzuje v zmysle geologického zákona.

V súčasnosti je na Slovensku vyše 80 prieskumných území bez nutnosti posúdenia ich vplyvov na životné prostredie. Ropa a zemný plyn sa na Slovensku ťaží na Záhorí, ale aj na východnom Slovensku (napr. v okrese Michalovce a Trebišov).

Odbor komunikácie MŽP SR