Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Konferencia “Improved Waste Management

30.11.2016

Konferencia “Improved Waste Management – an Integral part on the Transition to a Circular Economy” sa konala v Bratislave dňa 29.11.2016. Bola zameraná na výzvy a perspektívy odpadového hospodárstva smerom k obehovému hospodárstvu pre krajiny Vyšehradskej štvorky v nadväznosti na smerovanie Európskeho spoločenstva, na inovácie, ich využitie v podnikateľskej sfére a možnú spoluprácu s Nórskym kráľovstvom.

Okrem nórskych partnerov sa jej zúčastnili najmä zástupcovia ministerstiev, podnikateľskej sféry a neziskového sektoru Vyšehradskej štvorky – Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska.