hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Cenu SR za krajinu získala Hriňová

Ministerstvo životného prostredia udelilo mestu Hriňová Cenu SR za krajinu, ktorú odovzdáva organizáciám v dvojročných intervaloch za ich prínos v implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. Víťaz získal ocenenie za projekt „Hriňovské lazy – krajina hodnôt“.

Odborná komisia sa pre Hriňovú rozhodla za zachovanie tradičného spôsobu života obyvateľov žijúcich v harmónii s krajinou v špecifických formách osídlenia a príkladnú spoluprácu všetkých zapojených subjektov rozvoja.

„Envirorezort prikladá veľký význam starostlivosti o krajinu a podporuje aktivity, ktoré smerujú k integrovanému manažmentu krajiny na Slovensku. Krajinu, jej kvalitu a rozmanitosť považujeme za významný zdroj, ktorý je nevyhnutné chrániť a manažovať,“ uviedol štátny tajomník Norbert Kurilla pri udeľovaní cien.

Podľa manažéra Ceny SR za krajinu a generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia Martina Lakandu sa každým ročníkom zlepšuje kvalita nominovaných projektov a zvyšuje sa ich počet. „Cena plní cieľ, ktorý sme si stanovili pred rokom 2010. O správnosti tejto myšlienky nás presviedčajú aj úspechy na pôde Rady Európy, najmä získanie dvoch špeciálnych cien v posledných troch ročníkoch Ceny Rady Európy za krajinu,“ dodal.

Primátor Hriňovej Stanislav Horník sa poďakoval obyvateľom za ich zapájanie do aktivít počas predchádzajúcich rokov. „Poďakovanie patrí aj našim predkom, ktorí nám zanechali krajinu takú náramne krásnu, neopakovateľnú, zasluhujúcu si jej poctivé udržiavanie každodennou prácou,“ doplnil.

Hriňová má najzachovalejší systém agrárnych historických krajinných štruktúr na Slovensku, ktoré sú reprezentované terasovitými líniovými políčkami. Prioritným zámerom mesta je vytvárať podmienky pre udržanie gazdovského spôsobu života na lazoch, rozvíjať lokálny trh, turistický potenciál, zachovávať kultúrne dedičstvo, ekonomicky rozvíjať vidiek a zároveň uchovávať jeho identitu i rozmanitosť. Aktivity a opatrenia realizované v projekte smerovali k zachovávaniu Hriňovských lazov a historických krajinných štruktúr ako živého a funkčného dedičstva svojich predkov. Cieľom samosprávy je ich udržateľnosť, prosperita a vzorovosť pre všetky vidiecke oblasti Slovenska a Európy.

Do štvrtého ročníka ceny bolo nominovaných 10 projektov. Odborná komisia sa rozhodla udeliť aj tri osobitné uznania. Viac informácií nájdete na webovom sídle ceny www.cenazakrajinu.sk.

Odbor komunikácie