hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Premiér Robert Fico uviedol Lászlóa Sólymosa do funkcie ministra životného prostredia

Úspešné zvládnutie úloh rezortu vyplývajúcich z predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie a zmysluplné vyvážené opatrenia smerujúce k zlepšovaniu stavu životného prostredia v našej krajine – to sú základné ciele, s ktorými sa ujíma funkcie ministra životného prostredia László Sólymos. Do úradu ho dnes uviedol predseda vlády Robert Fico.

Najbližšia veľká výzva, ktorá stojí pred rezortom životného prostredia, je úspešné zvládnutie predsedníctva SR v Rade EÚ. Premiér Robert Fico zdôraznil v tejto súvislosti potrebu profesionálneho prístupu vedenia MŽP. „Ministerstvo sa na túto úlohu zodpovedne pripravuje, keďže má množstvo európskej agendy. Kontinuitu i odbornosť jej zvládnutia považujem za mimoriadne dôležitú, aj preto sa dnes stáva štátnym tajomníkom MŽP Norbert Kurilla, ktorý sa doposiaľ príprave predsedníctva v rezorte zaoberal,“ povedal minister László Sólymos.

Od prvých momentov po vymenovaní nový minister pracuje na vytvorení tímu, ktorý povedie ministerstvo v nasledujúcom období. Súčasne začal okamžite prípravy priorít rezortu, ktoré by mali byť súčasťou programového vyhlásenia vlády. Minister Solymos chce uplatňovať otvorenú politiku v rámci tzv. zelenej tripartity. „Znamená to komunikovať s odborníkmi, zväzmi, mimovládnymi organizáciami, aby sme udržiavali rovnováhu medzi zvyšovaním úrovne ochrany prírody a ekonomikou a posunuli rezort dopredu,“ dodal šéf envirorezortu.
Medzi veľké výzvy, s ktorými sa bude musieť rezort vyrovnať, považuje László Sólymos zmenu klímy. „Vyžaduje si to komplexné riešenia v oblasti predchádzania klimatickej zmene, ako aj v oblasti eliminácie jej negatívnych dosahov, najmä v oblasti boja proti povodniam či suchu,“ pripomenul minister.

Minister pred nástupom do exekutívy pôsobil šesť rokov ako poslanec v Národnej rade SR. „Verím, že vo funkcii ministra zúročím skúsenosti z práce v parlamente aj z podnikateľského prostredia, kde som pôsobil predtým v manažérskych pozíciách. Chcem dosiahnuť zmysluplné výsledky, aby som sa po štyroch rokoch mohol so svojim tímom s uspokojením obzrieť za tým, čo po nás v rezorte životného prostredia ostane,“ uzavrel minister László Sólymos.

Ing. László Sólymos sa narodil 16. novembra 1968 v Bratislave. Po ukončení základnej školy a gymnázia na Dunajskej ulici v Bratislave študoval na strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave. Bol predsedom okresnej organizácie SMK v Bratislave a členom jej Republikovej rady. V roku 2009 spoluzakladal stranu Most-Híd a stal sa členom jej Republikového predsedníctva. Od roku 2010 bol poslancom NR SR za Most-Híd a predsedom poslaneckého klubu tejto strany. V predčasných parlamentných voľbách do NR SR v marci 2012 bol opäť zvolený za poslanca za stranu Most-Híd a opäť vykonával funkciu šéfa poslaneckého klubu. V septembri 2012 sa stal podpredsedom strany Most-Híd. Vo voľbách do NR SR v marci 2016 bol László Solymos zvolený za poslanca za stranu Most-Híd. 23. marca 2016 ho prezident Andrej Kiska menoval do funkcie ministra životného prostredia.

Odbor komunikácie MŽP SR