hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V Ledniciach rokovali ministri životného prostredia šiestich krajín EÚ

V českých Ledniciach sa dnes skončilo dvojdňové rokovanie ministrov životného prostredia Vyšehradskej štvorky rozšírené o Bulharsko a Rumunsko. Za Slovensko sa ho zúčastnil šéf envirorezortu László Sólymos a štátny tajomník Norbert Kurilla.

K hlavným témam patrila ochrana biodiverzity, obehové hospodárstvo a manažment sucha. Minister László Sólymos pripomenul, že tieto otázky sú zároveň prioritami jeho rezortu pre nadchádzajúce slovenské predsedníctvo v Rade EÚ. Počas stretnutia pozval svojich kolegov na kľúčové podujatia, ktoré bude v rámci predsedníctva MŽP SR organizovať.

V Ledniciach diskutovali o aktuálne pripravovanom zozname inváznych druhov živočíchov a rastlín. Tie v prírode spôsobujú hospodárske škody, ohrozujú zdravie obyvateľov a pôvodné druhy. László Sólymos preto privítal iniciatívu Českej republiky na širšiu spoluprácu krajín Vyšehradskej štvorky a krajín Bulharska a Rumunska pri zaraďovaní ďalších inváznych druhov do zoznamu.

Jednou z kľúčových tém rokovania bolo sucho v dôsledku klimatických zmien, ktoré sa stáva stále väčším svetovým strašiakom nielen pre národné ekonomiky, ale aj bezpečnosť občanov. "Jedným z možných riešení je vodu v čase jej prebytku zadržať spôsobom, ktorý umožní jej využívanie a prerozdeľovanie v období jej nedostatku. Pritom treba skombinovať prirodzené opatrenia na zadržiavanie vody v krajine s technickými zariadeniami. V tejto oblasti je nevyhnutné posilniť dialóg medzi ochrancami prírody a vodohospodármi," povedal László Sólymos.

Ministri sa tiež venovali otázke podpory prechodu na obehové hospodárstvo. Na to treba podľa Lászlóa Sólymosa využívať kombináciu rôznych nástrojov, pričom si tento prístup vyžaduje spoluprácu nielen v rámci štátneho sektora, ale aj s podnikateľskou sférou, výrobcami a výskumnou sférou. "Ekonomické nástroje by mali zohrávať významnú úlohu najmä vo fáze naštartovania obehovej ekonomiky. Environmentálne zodpovední výrobcovia nesmú byť znevýhodnení pred inými a s podporou environmentálneho povedomia a vzdelávania sa budú postupne meniť aj preferencie spotrebiteľov smerom k environmentálne vhodným výrobkom," priblížil slovenský minister.

Na záver rokovania šéfovia envirorezortov podpísali spoločné vyhlásenie k prediskutovaným témam, v ktorom sa prihlásili k bližšej spolupráci v rámci zoskupenia Vyšehradskej štvorky, Bulharska a Rumunska.

Odbor komunikácie MŽP SR