hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Tri mestá si na MŽP SR prevzali ocenenie za zelené verejné obstarávanie

Prešovu, Šali a Trnave odovzdal dnes minister životného prostredia László Sólymos ocenenie za projekty v oblasti zeleného verejného obstarávania. Tie zvíťazili v slovenskom národnom kole súťaže zeleného verejného obstarávania (GPP Award), ktoré bolo otvorené pre mestá, obce a verejné inštitúcie. Ministerstvo na ňom participovalo spolu s Energetickým centrom Bratislava a spoločnosťou Tatra Tender.

Minister v tejto súvislosti pripomenul záväzok vlády vytvoriť priaznivé podmienky pre tvorbu „zelených“ pracovných miest a investícií, podporu ekoinovácií a aplikovanie zeleného verejného obstarávania. To, ako poznamenal, je jeden z dobrovoľných politických nástrojov v oblasti životného prostredia. „Prešov, Šaľa a Trnava svojimi projektmi významnou mierou prispeli k zníženiu emisií CO2 vo svojom meste a regióne, a tým aj k zmierneniu následkov klimatických zmien, ale tiež ušetrili značnú sumu verejných zdrojov. Verím, že to podnieti ďalšie obce a mestá k zelenému verejnému obstarávaniu, ktoré napomáha zlepšiť sociálne a zdravotné podmienky života ľudí,“ uviedol počas slávnostného odovzdávania ocenení.

„Medzinárodný projekt Zelené verejné obstarávanie, ktorý je financovaný v rámci programu Európskej komisie – Intelligent Energy Europe, sa realizuje súbežne v siedmich členských štátoch únie s cieľom podporiť zavádzanie zeleného verejného obstarávania predovšetkým na miestnej a regionálnej úrovni,“ priblížil riaditeľ Energetického centra Bratislava Marcel Lauko. 

Trnava získala 3. miesto za výmenu 36 okien na špeciálnom pavilóne základnej školy, čím zníži produkciu emisií oxidu uhličitého o 10,32 ton za rok. Cenu si prevzal viceprimátor Matej Lančarič. Šaľa vlani vymenila ojazdené klasické autá za dva nové elektromobily pre potreby mestskej polície. Týmto usporí 7,40 ton CO2 za rok. Na odovzdávaní sa zúčastnil primátor Jozef Belický. Víťazom sa stal Prešov za modernizáciu verejného osvetlenia, v rámci ktorého vymenili 1170 kusov nevyhovujúcich svietidiel za LED diódy. Produkcia CO2 týmto poklesneo 64,39 ton za rok. Mesto zastupovala primátorka Andrea Turčanová.

Projekty, ktoré sa zapojili do 1. ročníka súťaže sa posudzovali na základe znižovania emisií CO2, inovatívnosti, opätovnej aplikovateľnosti projektu, sociálnej zodpovednosti a príspevku k ochrane životného prostredia.

Realizácia zeleného verejného obstarávania mala na Slovensku do roku 2014 stúpajúci charakter. V budúcom období ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia plánuje zvýšiť aktivitu a prehĺbiť spoluprácu s jednotlivými ministerstvami a bude pokračovať vo vzdelávaní obstarávateľov s cieľom naplniť strategický cieľ Národného akčného plánu pre verejné obstarávanie v SR na roky 2016 až 2020. Tým je dosiahnuť 50 percentný podiel zrealizovaných zelených zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového objemu nimi uzatvorených zmlúv pre vybrané skupiny produktov.

Odbor komunikácie MŽP SR