hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko pozastavilo dovoz rohov nosorožcov ako poľovníckej trofeje z Južnej Afriky

Ministerstvo životného prostredia SR pozastavilo až do odvolania vydávanie povolení na dovoz rohov nosorožcov ako poľovníckej trofeje. Cieľom je zabrániť obchodovaniu s nimi. Ostatné časti trofejí možno naďalej dovážať. Pozastavenie vydávania dovozných povolení na rohy nosorožcov sa nevzťahuje na trofeje, ktoré slovenskí poľovníci v Juhoafrickej republike (JAR) už ulovili a zatiaľ nedoviezli z dôvodu, že ich v JAR spracovávajú preparátori.

Nezákonné obchodovanie s rohmi nosorožcov je jednou z hlavných hrozieb pre ich prežitie. V roku 2007 bolo v JAR nezákonne usmrtených 13 exemplárov. V roku 2014 toto už bolo 1215 exemplárov. Popri tomto náraste pytliactva z dostupných údajov vyplýva, že v Európskej únii pôsobia subjekty organizovaného zločinu, ktoré sa snažia získavať rohy nosorožcov rôznymi spôsobmi ako sú krádeže v múzeách, aukčných domoch, v obchodoch s preparátmi či starožitnosťami, alebo ich nelegálnym dovozom do EÚ.

V roku 2012 zadržali slovenskí colníci 8 rohov nosorožcov nelegálne dovážaných z Juhoafrickej republiky ľuďmi najímaných na ich lov. Určené boli pre ázijský trh.

Po signifikantnom zvýšení záujmu o vnútorný obchod s rohmi nosorožcov v rámci EÚ a ich opätovný vývoz, ako aj ich krádeží, prijala únia viacero opatrení. Tie vychádzali z odôvodneného predpokladu, že sa takto dostávajú do Ázie, kde sa využívajú v tradičnom liečiteľstve. Takýto obchod tiež mohol povzbudzovať dopyt po rohoch a zvyšovať ich cenu.

Odbor komunikácie MŽP SR