hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko má zastúpenie na druhom najväčšom environmentálnom podujatí pod hlavičkou OSN

V kenskom hlavnom meste Nairobi sa v pondelok 23. mája začalo druhé najväčšie podujatie v histórii Programu Organizácie spojených národov pre životné prostredie (UNEP) – Environmentálne zhromaždenie Programu OSN pre životné prostredie (UNEA-2). Účastníci stretnutia postupne prerokujú viac ako 20 rezolúcií zameraných na rôzne oblasti ochrany životného prostredia vrátane trvalo udržateľného rozvoja. Na záver zhromaždenia má byť prijatý dokument s kolektívnou víziou ministrov životného prostredia pre budúcnosť globálnej environmentálnej agendy.

Súčasťou programu environmentálneho zhromaždenia je aj stretnutie ministrov životného prostredia a ostatných vysokých reprezentantov, ktoré sa uskutoční 26. a 27. mája 2016. Hlavnou témou stretnutia je „Zdravé prostredie – zdraví ľudia“ s cieľom nadviazať nové partnerstvá, zosúladiť politiky a navrhnúť riešenia, ktoré pomôžu zabezpečiť udržateľný rozvoj v kritických oblastiach ako kvalita ovzdušia, zdravé ekosystémy, chemický a iný odpad.

Otváracieho ceremoniálu sa zúčastnilo 2400 predstaviteľov zo 173 krajín sveta, vrátane 133 ministrov životného prostredia, reprezentantov 250 najvýznamnejších organizácií zameraných na ochranu životného prostredia a viac ako 300 reprezentantov podnikateľských organizácií. Hlavným cieľom UNEA-2, ktoré je nazývané aj svetovým parlamentom pre oblasť životného prostredia a združuje 193 členských krajín OSN, je zameranie sa najmä na implementáciu rezolúcií a dohovorov o životnom prostredí.

Program OSN pre životné prostredie (UNEP) bol vytvorený na základe rezolúcie Valného zhromaždenia OSN 15. decembra 1972. UNEP ako hlavná environmentálna inštitúcia OSN má mandát usmerňovať vývoj globálnej environmentálnej politiky, podporovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti životného prostredia a koordinovať riešenie environmentálnych problémov na celosvetovej úrovni. UNEP prestavuje environmentálny pilier OSN, ktorý sa pri implementácii svojho mandátu snaží dosiahnuť politický konsenzus a upozorňovať vládnych činiteľov i medzinárodnú komunitu na aktuálne problémy životného prostredia. Výkonným riaditeľom UNEP je od júna 2006 Achim Steiner z Nemecka, od júla 2016 ho nahradí Nór Erik Solheim.

Odbor komunikácie MŽP SR