hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ministerstvo životného prostredia pripravilo pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb aktivity pre verejnosť

Pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb (SDMR) pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR spolu s ďalšími inštitúciami v sobotu 21. mája niekoľko akcií pre verejnosť. Tie sú naplánované v čase od 10:00 do 16:00.

Informačný stánok pri sútoku Dunaja a Moravy pod hradom Devín bude slúžiť na zoznámenie sa s dôležitosťou zabezpečenia migrácie rýb. Pripravené budú ukážky živých dunajských rýb, deti môžu napríklad maľovať ryby kriedami na chodník či skladať puzzle s vyobrazením najväčšej známej sladkovodnej, ale aj morskej ryby Vyzy veľkej.

Svoje brány otvorí tiež Geologické múzeum, ktoré sa nachádza blízko hradu Devín a je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. V rámci exkurzie, ktorá začína o 10:30, sa ľudia dozvedia o obnove Devínskeho ramena a jeho prepojení s hlavným tokom Dunaja.

V malej sále Domu kultúry Devín sa do 12:00 do 15:00 budú premietať filmy. Väčšina z nich pochádza v videotéky Slovenskej agentúry životného prostredia. Ich snahou je priblížiť fungovanie riečnych ekosystémov a mokradí, úžitok a krásu rýb ako aj rôzne aspekty rybolovu.

Svetový deň migrácie rýb sa zameriava na vytvorenie všeobecného povedomia o dôležitosti riek a sladkovodných migrujúcich rýb a voľne tečúcich tokov u širokej verejnosti. Ide o celosvetovú iniciatívu, pri ktorej sa organizujú rôznorodé aktivity, ktoré poukazujú na potrebu obnovy prepojenosti vodných tokov pre zdravšie populácie rýb. SDMR začne oslavami na Novom Zélande, bude pokračovať v krajinách smerom na západ a ukončí sa na ostrove Havaj.

Bližšie informácie o samotnej iniciatíve a aktivitách sa nachádzajú na stránke Ministerstva životného prostredia SR.

Odbor komunikácie MŽP SR