Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia pripravilo pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb aktivity pre verejnosť

19.05.2016

Pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb (SDMR) pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR spolu s ďalšími inštitúciami v sobotu 21. mája niekoľko akcií pre verejnosť. Tie sú naplánované v čase od 10:00 do 16:00.

Informačný stánok pri sútoku Dunaja a Moravy pod hradom Devín bude slúžiť na zoznámenie sa s dôležitosťou zabezpečenia migrácie rýb. Pripravené budú ukážky živých dunajských rýb, deti môžu napríklad maľovať ryby kriedami na chodník či skladať puzzle s vyobrazením najväčšej známej sladkovodnej, ale aj morskej ryby Vyzy veľkej.

Svoje brány otvorí tiež Geologické múzeum, ktoré sa nachádza blízko hradu Devín a je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. V rámci exkurzie, ktorá začína o 10:30, sa ľudia dozvedia o obnove Devínskeho ramena a jeho prepojení s hlavným tokom Dunaja.

V malej sále Domu kultúry Devín sa do 12:00 do 15:00 budú premietať filmy. Väčšina z nich pochádza v videotéky Slovenskej agentúry životného prostredia. Ich snahou je priblížiť fungovanie riečnych ekosystémov a mokradí, úžitok a krásu rýb ako aj rôzne aspekty rybolovu.

Svetový deň migrácie rýb sa zameriava na vytvorenie všeobecného povedomia o dôležitosti riek a sladkovodných migrujúcich rýb a voľne tečúcich tokov u širokej verejnosti. Ide o celosvetovú iniciatívu, pri ktorej sa organizujú rôznorodé aktivity, ktoré poukazujú na potrebu obnovy prepojenosti vodných tokov pre zdravšie populácie rýb. SDMR začne oslavami na Novom Zélande, bude pokračovať v krajinách smerom na západ a ukončí sa na ostrove Havaj.

Bližšie informácie o samotnej iniciatíve a aktivitách sa nachádzajú na stránke Ministerstva životného prostredia SR.

Odbor komunikácie MŽP SR