hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister László Sólymos: „ZMOS je dôležitým partnerom rezortu životného prostredia.“

Úzka spolupráca pri hľadaní racionálnych a zmysluplných riešení medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a samosprávami, ale aj intenzívnejšia pomoc a transparentnosť pri využívaní európskych fondov, zníženie administratívnej záťaže prijímateľov a úspešné zavedenie nového odpadového zákona do praxe. S týmito víziami dnes vystúpil minister životného prostredia László Sólymos na sneme Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý sa uskutočnil v bratislavskej Inchebe.

Som presvedčený, že naším spoločným cieľom je efektívne, adresné a zmysluplné čerpanie finančných prostriedkov z nového operačného programu. Napríklad redukujeme rozsah požadovaných dokumentov potrebných na čerpanie eurofondov,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Spoluprácu s ministerstvom životného prostredia ocenil na sneme predseda ZMOS-u Michal Sýkora v rámci projektu Veľké upratovanie Slovenska, ktorý bol zameraný na odstraňovanie nelegálnych skládok odpadov. Zároveň vyjadril presvedčenie, že v podobných aktivitách bude rezort životného prostredia so samosprávami pokračovať.

Minister životného prostredia László Sólymos na sneme ZMOS-u predstavil dva dokumenty, ktorých cieľom je lepšia informovanosť samospráv o činnosti rezortu. Prvý dokument sa venuje podporovaným projektom v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na roky 2014 až 2020 vrátane prioritných osí, finančnej alokácie a prehľadu vyhlasovaných výziev. Druhý je o vytvorení Registra priestorových informácií ako jednotného zdroja údajov o priestorových informáciách pre všetkých vrátane štátu, obcí, podnikateľov a občanov. Je zameraný na význam národného programu OPIS pre mestá a obce.

Šéf envirorezortu László Sólymos od svojho nástupu do funkcie ministra uplatňuje otvorenú politiku v oblasti životného prostredia. Za jej kľúčový nástroj považuje aj konštruktívny dialóg so samosprávou, a to aj v takej citlivej téme, akou je nový zákon o odpadoch. „Už teraz máme indície, že budeme musieť dotiahnuť určité veci napríklad čo sa týka stavebného odpadu alebo problémov so zberom pneumatík,“ uzavrel minister László Sólymos. Nové riešenia a východiská bude preto rezort životného prostredia hľadať spoločne so zástupcami samospráv.

Odbor komunikácie MŽP SR