hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Akreditácia a registrácia novinárov v rámci SK PRES

Účasť zástupcov médií na podujatiach v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ, ktoré sa uskutočnia v bratislavskej Redute, si vyžadujú najskôr akreditáciu na slovenské predsedníctvo a následne registráciu na konkrétne podujatie. Je nutné, aby novinári požiadali o akreditáciu najneskôr 21 dní pred podujatím, ktorého sa chcú zúčastniť a registrácia sa uzavrie 10 dní pred jeho začiatkom. Ministerstvo životného prostredia SR, ako jedna z organizujúcich inštitúcií, pripravuje v dňoch 11. až 12. júla 2016 podujatie kategórie A s názvom Neformálne zasadnutie ministrov pre životné prostredie a ministrov pre zmenu klímy s Ministerskou konferenciou o vodách. Akreditácia a registrácia novinárov na túto akciu je možná len jediným spôsobom, a to poslaním žiadosti o akreditáciu a registráciu prostredníctvom akreditačného systému, ktorý je na webovej stránke slovenského predsedníctva v Rade EÚ www.eu2016.sk, konkrétne na: media.eu2016.sk.

Akreditáciu slovenských novinárov na podujatia kategórie B, kde patria napríklad rôzne workshopy, rokovania expertných skupín, zabezpečí Ministerstvo životného prostredia SR. O samotnom spôsobe registrácie médií a akreditačných lehotách bude ministerstvo životného prostredia včas informovať.

Odbor komunikácie MŽP SR