hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort vyhlásil národnú súťaž o cenu Európskeho týždňa mobility 2016

Pre vyššiu motiváciu zapojenia sa slovenských samospráv do kampane Európsky týždeň mobility 2016 (ETM) vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR spoločne so Slovenskou agentúrou životného prostredia Národnú súťaž o cenu ETM 2016. Prihlášku do tejto súťaže a všetky podmienky nájdu uchádzači na webovej stránke www.eurotm.sk. Vyhodnotenie súťaže a ocenenie najaktívnejších samospráv sa uskutoční 11. októbra 2016 v Martine počas konferencie Cyklistická doprava. 

ETM 2016 ponúka samosprávam jedinečnú príležitosť zapojiť sa do najväčšej a najrozšírenejšej kampane na svete zameranej na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách. Jej mottom na tento rok je Inteligentná a udržateľná mobilita – investícia do Európy.Registrácia do kampane je otvorená od 3. júna 2016. Možnosti a podmienky registrácie sú zverejnené na webovej stránke www.mobilityweek.eu.

Podmienkou zapojenia sa samosprávy do ETM 2016 je, aby štatutárny zástupca samosprávy podpísal Chartu 2016, v ktorej si môže vybrať z troch okruhov aktivít. V rámci prvého bloku môže zorganizovať aktivity súvisiace s ústrednou témou: Inteligentná a udržateľná mobilita – investícia do Európy. Ďalej môže zrealizovať aspoň jedno trvalé opatrenia, ktoré prispeje k postupnému prechodu od prepravy osobným vozidlom na prostrediu šetrný dopravný prostriedok. V rámci tretieho okruhu je samospráve ponúknutá možnosť zapojiť sa do Dňa bez áut (22. september) a vyčleniť jednu či viaceré zóny v meste výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu. Samosprávy, ktoré splnia všetky tri kritériá sa stanú zlatými účastníkmi a získajú oprávnenie uchádzať sa o Európsku cenu ETM 2016.

Európsky týždeň mobility je kampaň za udržateľnú mestskú mobilitu, organizovaná v druhej polovici septembra a spolufinancovaná Európskou komisiou od roku 2002. Jej cieľom je povzbudiť samosprávy EÚ k zavedeniu a podpore opatrení udržateľnej mestskej mobility a umožniť občanom vyskúšať alternatívne spôsoby dopravy (peši, bicyklom či hromadnou dopravou) k užívaniu automobilových prostriedkov.

Odbor komunikácie MŽP SR