hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vo Valalikoch a Geči majú novú kanalizáciu za 11,9 mil. eur

Východoslovenské obce Valaliky a Geča sa po rozšírení kanalizácie a napojení na čistiareň odpadových vôd Kokšov – Bakša zaradili k sídlam, ktoré majú riadené odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Zhoršovanie stavu vodného prostredia sa tak v nich už skončilo. Pribudli desiatky kilometrov vodovodných a kanalizačných potrubí. Dielo stálo takmer dvanásť miliónov eur, z toho vyše deväť miliónov pochádzalo zo zdrojov Európskej únie. Do užívania ju dnes uviedli aj za prítomnosti ministra Petra Žigu.

Európska únia, ktorá na projekt poskytla peniaze, podľa ministra životného prostredia Petra Žigu vyžaduje, aby Slovensko skvalitňovalo životné prostredie i kvalitu života ľudí. „Preto sme aj v novom operačnom programe vyčlenili 400 mil. eur na takéto projekty, aby sme pripojili čo najviac ľudí na kanalizačné siete. Aby ľudia žili tak, ako sa v 21. storočí žiť má, to znamená s komfortom, kanalizáciou a vodovodom," povedal pri dnešnej návšteve obce Valaliky minister Peter Žiga.

„Pre našu obec je to jeden z najvýznamnejších dní. Dôkazom toho, že nám táto stavba veľmi chýbala je aj to, že takmer 100 percent našich občanov podpísalo zmluvy s vodárenskou spoločnosťou," uviedol starosta obce Valaliky Štefan Petrík. Splaškové vody bude kanalizačná sieť odvádzať do čistiarne odpadových vôd Kokšov – Bakša. Do kanalizačnej siete v obci Valaliky budú taktiež prečerpávané splaškové odpadové vody z obce Geča. „Je možnosť napojiť 1071 nehnuteľností,“ priblížil generálny riaditeľ VVS Stanislav Hreha. Dodal, že spoločnosť z vlastných zdrojov v obciach Valaliky a Geča dobudovala za 1,1 mil. eur vodovod, na ktorý sa môže napojiť približne 500 nehnuteľností. Išlo o vodovodné vetvy, ktoré ľuďom v obci chýbali. V oblasti odkanalizovania obcí na východnom Slovensku má VVS do budúcna viaceré plány. „Momentálne je pokrytie na 56 percent v rámci celého východného Slovenska, takže máme ešte čo doháňať, aby sme dobehli západ," dodal Stanislav Hreha.

TASR, Odbor komunikácie MŽP SR