hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V Humennom predstavia slovensko-ukrajinský projekt zameraný na ochranu prírody

Takmer 900 tisíc eur – to je suma, ktorá bude použitá na aktivity projektu s názvom Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj. V rámci nej sa v Národného parku Poloniny na slovenskej strane a v Užanskom národnom prírodnom parku na Ukrajine vybudujú cyklochodníky a turistické chodníky, vyrobia sa desiatky trojjazyčných edukačných tabúľ, stovky informačných materiálov pre ekoturizmus a obce mikroregiónu. Projekt bude realizovaný do apríla 2017 vďaka finančnej podpore z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programovej oblasti Cezhraničná spolupráca prostredníctvom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Otváracia konferencia, ktorá predstaví projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj sa uskutoční v Humennom, v hoteli Ali Baba v utorok 12. januára o 9. hodine.

Súčasťou projektu sú aj spoločné aktivity v manažmente biotopov v cezhraničných chránených územiach, vypracovaný bude návrh udržateľnej stratégie rozvoja v cezhraničných chránených územiach. Vyškolia sa stakeholdri i strážcovia prírody zo Slovenska a Ukrajiny, ktorí budú môcť využívať odborné skúsenosti z Nórska v rozvoji ekoturizmu a ekovýchovy. V rámci tohto projektu sa zorganizuje aj viacero tematických workshopov a iných podujatí.

Národný park Poloniny je spolu s priľahlými národnými parkmi na Ukrajine a v Poľsku súčasťou trojstrannej Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty, vyhlásenej UNESCO-m v rámci programu MaB (Človek a biosféra). Jeho najcennejšie ekosystémy (pralesy) sú súčasťou UNESCO územia – Karpatské bukové pralesy a staré lesy Nemecka. Na ukrajinskej strane sa nachádza Užanský národný prírodný park. Celá oblasť má významné kultúrne hodnoty, z ktorých viaceré sú súčasťou lokalít UNESCO.

Odbor komunikácie MŽP SR, ŠOP SR