hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Generačná výmena techniky vodohospodárov bola nevyhnutná, envirorezort ju podporil

Kráčajúce rýpadlá, univerzálne dokončovacie stroje a nákladné autá – celkovo 25 kusov novej techniky dnes dostali slovenskí vodohospodári. Budú tak lepšie pripravení na aktívne protipovodňové opatrenia, sprietočnenie vodných tokov, ale aj na zásahy v prípade ohrozenia životov občanov. Novú techniku odovzdal vodohospodárom štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz a generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Supek. Celkovo od roku 2015 vodohospodári zakúpili 111 kusov novej techniky za takmer 13,4 milióna eur. Ťažké mechanizmy si rozdelia jednotlivé odštepné závody po celom Slovensku. 

„Ministerstvo životného prostredia SR je zriaďovateľom Slovenského vodohospodárskeho podniku. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo zabezpečiť obmenu techniky, bez ktorej by pracovníci SVP nemohli efektívne chrániť obyvateľov Slovenska pred povodňami,“ povedal štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz.

Do užívania dnes slovenskí vodohospodári prevzali 15 ks nákladných áut IVECO 6x6, 3ks UDS a 7ks kráčajúcich rýpadiel (5ks Menzi Muck a 2ks Kaiser). Dobrú spoluprácu medzi vodohospodármi a zriaďovateľom ocenil aj generálny riaditeľ SVP Marián Supek: „Náš podnik dlhé roky zápasí s problémom zastaranej a poruchovej techniky, z ktorej je veľká časť je po dobe životnosti. Sme preto veľmi radi, že dnes môžeme prevziať moderné ťažké mechanizmy, ktoré veľmi potrebujeme. Ťažká technika bude rozdelená medzi naše pracoviská na celom Slovensku. Rok 2015 bol pre náš podnik výnimočný. Ešte nikdy v histórii tohto podniku sa nepodaril taká zásadná, generačná obmena techniky.“

Slovenský vodohospodársky podnik je správcom vodohospodársky významných tokov na celom území Slovenskej republiky. Do jeho kompetencie spadajú, okrem iného, aj aktívne opatrenia v oblasti protipovodňovej ochrany. Tie zahŕňajú najmä udržiavanie korýt vodných tokov v takom stave, aby v prípade vysokých prietokov dokázali bezpečne odviesť vodu a neohrozili tak životy ľudí a ich majetok.

Odbor komunikácie MŽP SR