hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zrekonštruovaná a zmodernizovaná ČOV už slúži Komárňanom

Modernizácia čistiarne odpadových vôd prispieva k naplneniu hlavného poslania Ministerstva životného prostredia SR, ktorým je starostlivosť o životné prostredie so zreteľom na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Povedal to dnes v Komárne šéf rezortu životného prostredia Peter Žiga pri príležitosti odovzdania stavby do užívania. Investícia stála 5 miliónov eur, z toho štátny rozpočet a Európska únia poskytli 4,7 milióna eur.

Voda má v celom komplexe životného prostredia osobitné postavenie a náš hlavný cieľ je postupne dosiahnuť dobrý stav vôd na celom území Slovenska,“ zdôraznil minister Peter Žiga s tým, že v praxi to znamená aj budovanie čistiarní odpadových vôd (ČOV) s vysokým čistiacim efektom. Podľa jeho ďalších slov projekt rozšírenia a intenzifikácie sa ťažko rodil, ale do konca roka bol dokončený.

Realizácia projektu priniesla v Komárne zvýšenie kapacity ČOV, takže namiesto 31-tisíc obyvateľov sa môže na ňu už napojiť viac ako 40-tisíc a tiež všetky firmy. "Má nové technológie zodpovedajúce štandardom, ktoré si nie len Európska únia, ale aj 21. storočie vyžaduje,“ konštatoval šéf envirorezortu Peter Žiga. Dodal, že predĺženie času zdržania odpadových vôd v biologickom procese bude mať pozitívny vplyv na kvalitu odpadových vôd a najmä zvýšenie kvality vypúšťaných odpadových vôd do Váhu. Pripomenul, že úspešná rekonštrukcia čistiarne v Komárne, podobne ako celý rad ďalších podobných stavieb, bola v rozhodujúcej miere financovaná z európskych zdrojov a štátneho rozpočtu. “V novom Operačnom programe Kvalita životného prostredia na roky 2014 – 2020 sú na podporu plnenia našich záväzkov v tejto oblasti alokované finančné prostriedky v celkovom objeme asi 400 miliónov eur. Ďalšie možnosti finančnej podpory sú vytvorené aj v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, respektíve Programu rozvoja vidieka, v závislosti od veľkosti obce,“ konštatoval minister.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR