hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V Turej Lúke na Myjave upravili koryto rieky, veľká voda by škodiť nemala

Za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu dnes odovzdali do užívania protipovodňovú ochranu Turej Lúky v Myjave. Koryto rieky Myjava vodohospodári zabezpečili na tzv. storočnú vodu. Má opevnené brehy a dno, vybudované sú oporné múry, hrádze, rampy a lávky, opevnené sú aj prítoky rieky Myjava ako napríklad Smíchovský potok či tzv. Malý Smíchov. Okolie vodohospodári dotvorili vysadením troch stoviek stromov.

Protipovodňovú ochranu intravilánu Turej Lúky, stabilizáciu dna a svahov toku rieky Myjava a zlepšenie estetického pôsobenia toku v intraviláne mesta Myjava ako výrazného krajinotvorného prvku zabezpečil Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (SVP, š. p.) v období od marca do decembra 2015. Kolaudačné rozhodnutie na stavby nadobudlo účinnosť v druhej polovici januára 2016. Viac ako trojkilometrový upravovaný úsek rieky Myjava (3,2 km) nadväzuje na revitalizovanú časť v centre mesta Myjava.
10 rokov od veľkej povodne Turá Lúka na Myjave dostala protipovodňovú ochranu. Za sedem rokov tu obyvatelia zažili 11 povodní. Keď sa pozriete po okolitých domoch, na viacerých zbadáte na omietke čiaru, kam až povodňová voda siahala,“ povedal dnes na slávnostnom odovzdávaní protipovodňovej stavby na Kopaniciach minister životného prostredia Peter Žiga. Dodal, že protipovodňová ochrana stála vyše päť a pol milióna eur, pričom 4,5 milióna predstavovali zdroje z Kohézneho fondu z OP Životné prostredie v rámci Preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, 800 tisíc bolo zo štátneho rozpočtu a 280 tisíc tvorili vlastné zdroje Slovenského vodohospodárskeho podniku.
„Úsek koryta Myjavy v tomto území bol poddimenzovaný, zarastený, jeho svahy boli poškodené eróziou a zosuvmi. Vzhľadom na ploché údolie, vybrežené prietoky rieky zaplavovali územie v značných vzdialenostiach od jej koryta. Preto sme zaradili túto stavbu do svojho investičného programu,“ vysvetlil generálny riaditeľ SVP, š. p, Marián Supek dôvody protipovodňovej stavby v tejto časti mesta. SVP upravené prostredie doplnilo výsadbou 300 stromov ôsmich druhov drevín, ako sú napríklad lipy malolisté, vŕba biela, jelša lepkavá, jaseň štíhly, javor horský, dub letný či smrek obyčajný.

„Veľmi sme túto protipovodňovú ochranu privítali, lebo v Myjave na tom najhoršie bola práve Turá Lúka,“ skonštatoval primátor Myjavy Pavel Halabrín a zaspomínal si na situáciu, keď na jar pred desiatimi rokmi počas veľkej povodne z výdatných dažďov a topenia veľkého množstva snehu začali s evakuáciou niektorých obyvateľov a v pohotovosti boli všetci dobrovoľní hasiči. Zároveň načrtol, že mesto plánuje v nasledujúcom období ďalšie protipovodňové opatrenia, a to pod Turou Lúkou.

Ochrana Myjavy patrí medzi desiatky protipovodňových stavieb po celom Slovensku, ktoré vodohospodári dokončili v tomto a minulom roku. Ministerstvo životného prostredia podporuje ich výstavbu na základe zoznamu, v ktorom identifikovalo 559 miest ohrozených veľkou vodou. Budovanie protipovodňových opatrení patrí v súčasnosti medzi priority rezortu. V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia je do roku 2020 vyčlenených na protipovodňovú ochranu približne 400 miliónov eur.

Odbor komunikácie MŽP SR, SVP