hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Trstice, Kráľov Brod, Dolný Chotár a ich okolie bude chrániť 11 a pol kilometrová hrádza

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., (SVP) ukončil rekonštrukciu pravostrannej ochrannej hrádze rieky Čierna voda. Dielo, ktoré výrazne zvýši ochranu obcí Trstice, Kráľov Brod a Dolný Chotár, dnes slávnostne odovzdal do prevádzky minister životného prostredia Peter Žiga.

Slovenský vodohospodársky podnik rekonštruoval pravostrannú tzv. Trstickú hrádzu v dvoch etapách. Od roku 2006, krátko po ničivej povodni, keď preliatiu pôvodnej hrádze zabránilo uloženie cca 220 000 vriec s pieskom na korunu hrádze na dĺžke 8 km, do roku 2009.
Po spevnení pôvodnej hrádze od roku 2009 do konca roku 2015 SVP zvýšil korunu hrádze približne o  meter tak, aby odolala spoločnému stretnutiu storočnej povodňovej vlny Dunaja a storočnej povodňovej vlny Váhu v Komárne. Riziko povodní v tomto území na dotyku Trnavského a Nitrianskeho kraja totiž nespôsobuje samotný prietok v toku Čierna voda, ale povodňové hladiny z dolného Váhu a Dunaja, ktoré spätne vtekajú do Malého Dunaja a odtiaľ do hrádzou oddeleného priestoru Čiernej vody.
Bola to náročná práca, nielen na prípravu, finančné prostriedky SVP a na objem prác, ale ide o ochranu obyvateľov a ich majetku. Verím, že rekonštruovaná hrádza prinesie obyvateľom pocit bezpečného domova, vyššiu kvalitu života a rozvoj regiónu,“ povedal minister Peter Žiga a dodal, že v obciach už plánujú aj ďalšie investície na zveľadenie územia.

Pravostranná ochranná hrádza Čiernej vody bola doteraz zo systému ochranných hrádzí v tomto území najnižšia. Rekonštrukcia siaha od napojenia Čiernovodskej hrádze na ľavostrannú hrádzu Malého Dunaja. a tvorí prvú etapu v rámci pripravovaného súboru stavieb na protipovodňovej ochrane územia medzi Malým Dunajom a Čiernou vodou.
Ide o jednu z najrozsiahlejších investičných akcií Slovenského vodohospodárskeho podniku za posledné roky. Náklady na ňu predstavovali 8,1 milióna Eur. Celkovo meria viac ako 11 a pol kilometra a takmer na celej dĺžke ide o sypanú hrádzu s jej navýšením v priemere o jeden meter, cca 600 metrov popri štátnej ceste pri Kráľovom Brode je riešená betónovým múrikom.

Lokalita je často atakovaná tzv. „veľkou vodou“. Od roku 1965 sa tu vyskytli povodne 9-krát, a to v rokoch 1965, 1974, 1981, 1997, 2001, 2002, 2006, 2010, 2013. Napríklad náklady na zabezpečovacie práce počas povodne v  roku 2006 dosiahli sumu takmer 240 tisíc Eur.

Odbor komunikácie MŽP SR