hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Tri obce na Kysuciach sú lepšie chránené pred povodňami

Obce Nová Bystrica, Zborov nad Bystricou a Oščadnica sú výrazne lepšie chránené pred veľkou vodou. Za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu v nich dnes odovzdali do užívania protipovodňové stavby, ktoré s rozhodujúcou pomocou európskych peňazí vybudovali slovenskí vodohospodári.

Nová Bystrica zažila za posledných 20 rokov povodeň až osemkrát a spôsobili miliónové škody. Pôvodný tok Bystrice bol neupravený, brehy následkom povodňových prietokov erodovali a tým priamo ohrozovali blízke budovy a cestu. „Dnes odovzdávame do užívania zregulovaný tok, vrátane oporných múrov a spevnených svahov v dĺžke takmer jedného kilometra, ktorý ochráni obec pred storočnou vodou,“ povedal minister Peter Žiga. Celkové náklady na dielo boli viac ako 4 milióny 155 tisíc eur, z toho vyše štyri milióny zaplatili zdroje Európskej únie a štátneho rozpočtu.
Zborov nad Bystricou od roku 1996 postihla povodeň jedenásťkrát a narobila škody na majetku za vyše 800 tisíc eur. Problémy spôsobovali najmä prítoky riečky Bystrica, ktoré sa pri výdatných dažďoch vylievali z brehov na priľahlé pozemky, podmývali a odplavovali brehy. Nová protipovodňová stavba značne zlepšila prietokové pomery vodných tokov pretekajúcich zastavaným územím, ktoré častými povodňami ohrozovali majetok obyvateľov a obce i priľahlé cesty. Prietočnosť tokov sa zvýšila na úroveň storočnej vody, stúpla kapacita koryta, brehy a dno sú stabilnejšie proti podmývaniu a zlepšil sa vzhľad a atraktivita obce.
Oščadnica za posledných 20 rokov zažila povodeň trikrát. Nové dielo za milión eur upravilo koryto toku Oščadnica, aby bola obec chránená pred účinkami jeho povodňových prietokov, ktoré donedávna spôsobovali vylievanie vody z koryta a značné škody na jestvujúcej zástavbe. „Cieľom bolo realizovať opatrenia v tých oblastiach, ktoré boli v minulosti zasiahnuté povodňami a bol predpoklad, že sa budú opakovať,“ povedal generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Supek.

Vlani slovenskí vodohospodári odovzdali 22 protipovodňových stavieb na celom Slovensku. „Aj to je dôkaz, aký zásadný význam pripisuje súčasné ministerstvo životného prostredia ochrane pred povodňami, ktorá bola roky trestuhodne zanedbávaná. Ďalšie stavby sa budujú a budeme podporovať ich výstavbu aj v nasledujúcom období,“ doplnil minister Peter Žiga. Rezort pri tom využije najmä európske peniaze. V rámci nového operačného programu Kvalita životného prostredia je do roku 2020 na protipovodňovú ochranu vyčlenených približne 400 miliónov eur.

Odbor komunikácie MŽP SR