hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Odkanalizovanie trenčianskeho regiónu skvalitní život vyše 113 tisíc obyvateľom

Desiatky kilometrov kanalizačného a vodovodného potrubia, výstavba a intenzifikácia čistiarní odpadových vôd skvalitní život viac ako 113 tisíc obyvateľom trenčianskeho a novomestského regiónu. Projekt intenzifikácie ČOV, odkanalizovania a zásobovania pitnou vodou v trenčianskom regióne za približne 55 miliónov eur za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu ukončili a vodohospodárske stavby symbolicky odovzdali do užívania.

Projekt intenzifikácie ČOV, odkanalizovania a zásobovania pitnou vodou v trenčianskom regióne je podľa ministra životného prostredia Petra Žigu jedným z najväčších na Slovensku. „Projekt bol taký veľký, že musel byť schvaľovaný samotnou Európskou komisiou a neschvaľovali sme ho na národnej úrovni. Takýchto projektov máme v rámci Slovenska len päť. Zo začiatku sa zdalo, že projekt nebude úspešný, ale veľmi dobrou spoluprácou medzi ministerstvom životného prostredia, vodárenskou spoločnosťou a samosprávou sme dosiahli to, že je hotový a úspešný,“ zdôraznil šéf envirorezortu s tým, že jeho význam prekračuje hranice mesta Trenčín a má celokrajský charakter.
Zahŕňa v sebe intenzifikáciu čistiarní odpadových vôd Trenčianska Teplá a Trenčianske Stankovce so zabezpečením pripojenia minimálne 85% existujúcich producentov v týchto aglomeráciách, ďalej intenzifikáciu čistiarní Trenčín – ľavý breh a Nové Mesto nad Váhom pre  zvýšenie efektu čistenia odpadových vôd na ČOV vrátane odstraňovania nutrientov v súlade s platnou legislatívou. Súčasťou projektu bola aj výstavba komunálnej čistiarne Ivanovce, na ktorú sa pripojí minimálne 85% producentov v aglomerácii Chocholná – Velčice. Do projektu patrilo aj vybudovanie verejných vodovodov v obciach Podolie, Pobedin a Očkov s pripojením na jestvujúci skupinový vodovod Nové Mesto nad Váhom. Toto dielo podmieňovalo jednotlivým spádovým oblastiam možnosť rozširovania a skvalitňovania bytového fondu, rozvoja malého a stredného podnikania v riešených lokalitách, prínos však znamená pre celý región.

TASR, Odbor komunikácie MŽP SR