hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Nové odpadové centrum v Krompachoch výrazne zlepší triedený zber

Za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu dnes otvorili Centrum odpadového hospodárstva – Krompachy. Projekt je zameraný na vybudovanie zberného dvora odpadov a zintenzívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Krompachy. Financovaný bol zo zdrojov Európskej únie.

Systém zberného dvora doplní súčasný systém separovaného zberu prostredníctvom zberu priamo od domu, čím vzniká predpoklad vysokej účinnosti separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov.
Za takmer 2,2 milióna eur vybudovali prevádzkový objekt, prístrešky pre technológiu a ďalšiu techniku (napr. váhu), spevnené plochy, oplotenie areálu a časť pre spracovanie štiepky. Technologické vybavenie tvorí kolesový traktor s vlečkou, čelným nakladačom, dvomi štiepkovačmi a kontajnermi. Projekt z rozhodujúcej časti (takmer 2,1 milióna eur) zaplatili zdroje Európskej únie a štátneho rozpočtu.
„Verím, že vybudovanie zberného dvora i vylepšený systém triedeného zberu komunálnych odpadov zásadne zvýšia intenzitu separovania odpadu v meste,“ povedal minister Peter Žiga.

Vybudovanie funkčnej zberovej infraštruktúry by malo viesť k zvýšenému triedeniu komunálnych odpadov v obciach. Takto vytriedený odpad je možné iba zhodnotiť, nie skládkovať, nakoľko nový zákon o odpadoch zavádza aj zákaz skládkovania vytriedených zložiek komunálnych odpadov.

Odbor komunikácie MŽP SR