hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Na Domašu sa možno vráti loď

Na priehrade Domaša bude možno premávať loď. Po návšteve vodnej nádrže a stretnutí s predstaviteľmi regionálnej samosprávy a štátnej správy to skonštatoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz. Ten si za prítomnosti vodohospodárov zo Slovenského vodohospodárskeho podniku a starostu obce Kvakovce, kam patrí aj rekreačná oblasť Domaša Dobrá, prezrel čistenie mŕtveho ramena Domaše verejnoprospešnými pracovníkmi.

Ministerstvo životného prostredia chce so samosprávou naďalej spolupracovať aj pri odstránení nánosov a koreňovej sústavy v mŕtvom ramene. Vodohospodári totiž môžu na účinné riešenie využiť novú modernú techniku, ktorú získali od envirorezortu v rámci veľkej modernizácie podniku.
Na Domaši sa úspešne rozvíja cestovný ruch a objavili sa aj úvahy o návrate vyhliadkovej lode pre turistov. „O tejto téme diskutujeme dlhší čas. Momentálne vyhodnocujeme náklady a možnosti, vrátane prípadného presunu lode. Predbežne sme nechali preveriť prevádzkové náklady a využiteľnosť lodí SVP,“ povedal štátny tajomník Vojtech Ferencz.

Štátny tajomník envirorezortu diskutoval s predstaviteľmi samosprávy aj na tému čiernych stavieb, ktoré sa nachádzajú na brehoch vodnej nádrže, často aj na pozemkoch povodia. Predstavitelia štátu a samosprávy sa zhodli na tom, že všetky kompetentné orgány musia vyvinúť maximálne úsilie na odstránenie týchto čiernych stavieb, pretože bez poriadku na Domašu turisti jednoducho neprídu.

Domašu opakovane trápila nízka hladina priehrady, ktorá bránila rozvoju cestovného ruchu. Situácia sa zmenila výrazne k lepšiemu po intervencii ministra životného prostredia Petra Žigu. Vodohospodári po dohode so samosprávou zmenili manipulačný poriadok, na základe ktorého sa postupne znižoval odtok z Domaše a v priehrade sa udržal dostatok vody.

Odbor komunikácie MŽP SR