hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Voda ako nosná téma MŽP počas SK PRES rezonovala v UNESCO

Cieľom podujatia na vysokej úrovni „Cities and Water” na pôde UNESCO bolo predstaviť slovenské predsednícke aktivity v oblasti vôd a pripraviť pôdu pre zintenzívnenú spoluprácu EÚ a UNESCO v rámci napĺňania cieľa SDG 6 Agendy 2030. MŽP SR zastupoval štátny tajomník Norbert Kurilla.

Zmyslom vystúpenia bolo tiež podeliť sa o skúsenosti krajín EÚ s riešeniami globálnych environmentálnych otázok so širokým kruhom krajín UNESCO a na konkrétnych príkladoch ponúknuť do pozornosti slovenské odborné a technické know-how. Prezentáciou sa sleduje aj cieľ prizvania slovenských expertov a súkromný sektor k implementácii programov a rozvojových cieľov Agendy 2030 v rozvojovom svete.

Generálna riaditeľka UNESCO I. Boková ocenila aktívny diplomatický prístup SR k výkonu SK PRES interakciou so sektormi UNESCO.
Popri podujatí sa uskutočnili bilaterálne stretnutia Norberta Kurillu s námestníčkou GR UNESCO pre prírodné vedy F. Schlegel a s riaditeľkou Centra svetového dedičstva UNESCO M. Rössler.

Podarilo sa etablovať základy budúceho angažovania SR v rámci rozvojovej spolupráce s krajinami afrického kontinentu, s využitím Medzinárodného hydrologického programu UNESCO.

Súčasťou podujatia bola výstava detských prác - výsledok projektu VODA, prírodné dedičstvo Slovenska, zorganizovaného Slovenskou komisiou pre UNESCO.

Odbor komunikácie MŽP SR