hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Sólymos odovzdal predsednícku štafetu Malte

Zasadnutie Rady pre životné prostredie, ktoré sa dnes (19.12.) uskutočnilo v Bruseli, bolo posledným v rámci slovenského predsedníctva. Šéf envirorezortu László Sólymos odovzdal štafetu svojmu maltskému kolegovi. 

„Rád by som vyzdvihol prácu slovenského tímu, pretože v oblasti životného prostredia sa nám podarilo ísť nad rámec toho, čo sme si predsavzali,“ uviedol minister. Poukázal napríklad na rýchlu ratifikáciu Parížskej dohody na európskej úrovni, vďaka ktorej Slovensko a Európska únia prispeli k tomu, že vstúpila do platnosti ešte pred klimatickými rokovaniami v Marrákeši.

Po ťažkých a dlhých diskusiách sa pod slovenskou taktovkou prijal v Rwande dodatok k Montrealskému protokolu,ktorým sa zníži spotreba fluorovaných plynov. Tie síce v minulosti nahradili freóny, avšak ukázalo sa, že výrazne prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Používajú sa napríklad v klimatizácii, chladničkách alebo mraziacich boxoch. Okrem toho sa podarilo úspešne zavŕšiť rokovania s Európskym parlamentom o návrhu nariadenia o ortuti.Cieľom nových pravidiel je posilniť ochranu pred znečisťovaním touto vysoko toxickou látkou.

Medzi kľúčové témy dnešného zasadnutia ministrov životného prostredia patrila revízia systému obchodovania s emisnými kvótami (ETS) a ochrana pred chemikáliami.

„Na túto Radu sme sa dlho pripravovali. Našou ambíciou bolo dosiahnuť všeobecný prístup pre ETS. Tento trhový nástroj je kľúčovým pre znižovanie emisií v priemysle. Momentálne je však cena emisných kvót veľmi nízka, a preto musíme nastaviť systém ETS tak, aby sme zabezpečili jej zvýšenie, a tým získali viac investícií do čistejších technológií,“ pripomenul László Sólymos s tým, že v tejto oblasti ešte nie je politická zhoda a budú potrebné ďalšie diskusie.

Eurokomisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Caňete poďakoval slovenskému tímu za vynikajúcu prácu na návrhu revízie systému ETS. „Je to pokrokový návrh, Európska únia môže byť hrdá na to, čo sa podarilo dosiahnuť tento rok,“ poznamenal.

Rada tiež prijala závery k lepšej ochrane životného prostredia a ľudského zdravia prostredníctvom zodpovedného nakladania s chemikáliami. Zároveň vyzvala Európsku komisiu na vypracovanie stratégie pre netoxické životné prostredie do roku 2030.

Odbor komunikácie MŽP SR