hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

L. Sólymos: Na Slovensku bude menej čiernych skládok a čistejšie ovzdušie

Minister životného prostredia SR László Sólymos predstavil ďalšie iniciatívy, ktorých cieľom je zelenšie Slovensko. Mestá a obce môžu oddnes predkladať na Environmentálny fond žiadosti zamerané na odstraňovanie čiernych skládok a zvyšovanie energetickej účinnosti a zatepľovanie verejných budov. Na tento účel envirorezort vyčlenil 14 miliónov eur, z toho 10 miliónov eur pôjde na podporu zatepľovania a 4 milióny na likvidáciu nelegálnych skládok.

„Som veľmi rád, že sa mi podarilo s ministerstvom financií vyrokovať 14 miliónov eur, ktoré získal štát aj z predaja emisných kvót. Finančné prostriedky použijú samosprávy na aktivity, ktoré sú žiadané, sú nutné a smerujú k riešeniu otázok ochrany a tvorby životného prostredia,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Čierne skládky odpadov sú na Slovensku dlhodobým problémom, sú ich tisíce. „Aj keď zvyknem hovoriť, že chcem skôr vychovávať k ochrane a tvorbe životného prostredia, vďaka neželaným dedičstvám sa musíme venovať aj čisteniu nášho okolia. Čierne skládky otravujú život mnohým z nás. Smutné je, že neustále vznikajú nové a nové, pričom obce a mestá nemajú dostatok prostriedkov na ich odstraňovanie,“ doplnil šéf envirorezortu.

Podmienkou na získanie finančnej podpory zameranej na likvidáciu čiernych skládok pre obec je, aby sa nelegálna skládka nachádzala v jej katastri a bolo začaté konanie na zistenie osoby zodpovednej za nezákonné umiestnenie odpadu. Žiadosti môžu predkladať aj samosprávy, ktoré v minulých kolách programu neboli úspešné. V jednej žiadosti môžu riešiť sanáciu viacerých miest, maximálne do výšky 50 tisíc eur pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa. Financovať sa bude zber, odvoz a uloženie odpadu na legálnu skládku, prípadne jeho zlikvidovanie v spaľovni. Podporuje sa aj vytriedenie využiteľného odpadu a úprava miesta do pôvodného stavu. Projekty musia byť ukončené do 30. septembra 2017.

Ďalšou výzvou envirororezortu je podpora projektov, ktorých cieľom je zabezpečiť čistejšie ovzdušie. „Budov materských a základných škôl, obecných úradov, kultúrnych domov, ale aj domov sociálnych služieb, ktoré nezodpovedajú požiadavkám doby je ešte stále neúrekom. Podávame ich zriaďovateľom pomocnú ruku,“ uzavrel minister Sólymos.

Projekty musia byť realizované vo verejných budovách a plniť technické požiadavky a štandardy podľa aktuálne platných legislatívnych predpisov. Ich súčasťou môže byť napr. zateplenie obvodových stien, výmena strechy, okien alebo dverí, zateplenie podlahy najnižšieho a stropu najvyššieho podlažia, ale aj modernizácia alebo výmena zdroja tepla alebo teplej vody. Cieľom je dosiahnuť reálne a merateľné zníženie emisií skleníkových plynov. Maximálna výška podpory je 200 tisíc eur na jednu žiadosť, pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa. Projekty musia byť ukončené do 31. októbra 2017.

Výzvy, ktorých cieľom je krajšie a zelenšie životné prostredie, spravuje Environmentálny fond. Pri žiadostiach bude posudzovať sociálno-ekonomické, environmentálne a funkčno-technické kritériá projektu. Všetky podrobnosti sú uvedené na webovej stránke Environmentálneho fondu www.envirofond.sk, kde sú zverejnené aj špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017.

Odbor komunikácie MŽP SR