hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

L. SÓLYMOS: Chráňme to, čo chráni nás

Život na planéte Zem a spoločná budúcnosť ľudstva je na rázcestí, preto treba urýchlene prijať také opatrenia, ktoré zabezpečia prežitie bohatstva rastlinných a živočíšnych druhov, keďže to priamo podporuje ľudský rozvoj, prosperitu a blahobyt. Zhodujú sa na tom účastníci konferencie OSN o biodiverzite, ktorá sa koná v mexickom Cancúne.

„Od zachovania biodiverzity závisí budúcnosť ľudstva, pretože tá je nevyhnutná pre produkciu kvalitných potravín a výživy, znižovanie hladu, rozvoj cestovného ruchu, a tým pádom na odstraňovanie chudoby," uviedol po oficiálnom otvorení konferencie minister životného prostredia SR László Sólymos, ktorý zastupoval Európsku úniu na týchto rokovaniach v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Ministri a vedúci delegácií prijali Cancúnsku deklaráciu. Tá vyzýva k tomu, aby sa problematika zachovania a udržateľného využitia biodiverzity dostala z okraja záujmu do popredia, keďže živočíšne a rastlinné druhy miznú ľudským zásahom alarmujúcim tempom. Toto je ústrednou témou dvojtýždňového stretnutia v Mexiku, na ktorom sa očakáva vyše 10.000 účastníkov.

Pred samotným zasadnutím sa na najvyššej úrovni prvýkrát v histórii stretli ministri nielen životného prostredia, ale aj poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a cestovného ruchu z celého sveta. Vyjadrili znepokojenie nad negatívnym dosahom ľudskej činnosti na biologickú rozmanitosť, od ktorej ich sektory závisia. Týka sa to nadmerného využívania prírodných zdrojov, nelegálnej ťažby či obchodovania s rôznymi druhmi rastlín a živočíchov, ako aj znečistenia ovzdušia, pôdy a vody. V tejto súvislosti vyzvali na prispôsobenie plánov, programov, legislatívy či rozpočtov národných vlád v týchto oblastiach.

„Je potrebné zmeniť ľudské správanie tak, aby sme viac rešpektovali prírodu. To, že sa problematika biodiverzity dostane do popredia záujmu, tomu môže napomôcť,“ upozornil minister Sólymos s tým, že si to vyžiada zapojenie širokého spektra aktérov zo spomínaných odvetví. „Nezabudnime na kľúčovú úlohu súkromného sektora. Svet si v čoraz väčšej miere uvedomuje, že zapracovanie ochrany zdravých ekosystémov do podnikateľských modelov dáva zmysel,“ podčiarkol, pričom spomenul aj spojenie vedeckého výskumu s miestnymi tradičnými vedomosťami k tomu, ako trvalo udržateľným spôsobom vyrábať zdravé potraviny, mať čistú vodu a obnovou ekosystémov zmierňovať dôsledky klimatickej zmeny.

Odbor komunikácie MŽP SR