hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Diskusie v Cancúne o biodiverzite stále trvajú

Už tretím týždňom pokračuje v mexickom Cancúne Konferencia OSN o biodiverzite a jej integrácii do iných sektorov.Najnáročnejšími témami sú syntetická biológia a identifikácia ekologicky významných morských oblastí. V rámci diskusií sa pokračuje aj v témach ako mobilizácia zdrojov a finančný mechanizmus, rozpočet, budovanie kapacít.

Zatiaľ sa podarilo schváliť rozhodnutia pre viaceré oblasti, medzi ktorými sú napríklad udržateľné využívanie mäsa voľne žijúcich živočíchov a trvalo udržateľné využívanie zveri, geoinžinierstvo v súvislosti so zmenou klímy, medzivládna platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby a ochrana opeľovačov. Konferencia OSN o biodiverzite zahŕňa 13. Zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, 2. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania, ako aj 8. Zasadnutie zmluvných strán Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti. Intenzívnych diskusií sa doteraz zúčastňuje 131 krajín sveta. K Dohovoru o biologickej diverzite pristúpilo 196 krajín sveta, čo je najpočetnejší zo všetkých dohovorov OSN. 
Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ zohráva pri koordinácii pozícií a postupu EÚ kľúčovú úlohu.

Každodenne prebiehajú koordinácie pri príprave jednotlivých pozícií a slovenskí experti vyjednávajú v mene EÚ spolu s Európskou komisiou.
Krajiny EÚ sa oficiálne rozlúčili aj so súčasným sekretárom Dohovoru, p. Brauliom .Fereira de Souza Días, ktorého mandát končí začiatkom roka 2017 a zároveň privítali p. Cristiana Paşca Palmer, súčasnú ministerku životného prostredia Rumunska, ktorá sa stane Výkonnou tajomníčkou Dohovoru.

Všetky informácie ohľadom zasadnutí Dohovoru a jeho protokolov je možné nájsť na www.cbd.int a www.iisd.org