hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP reaguje na problém s medveďmi, v Tatrách vzniknú desiatky stojísk

Rezort životného prostredia vyšiel v ústrety samosprávam a prostredníctvom Environmentálneho fondu poskytol dotácie vo výške jeden a pol milióna eur na zabezpečenie kontajnerových stojísk na komunálny odpad pred medveďom hnedým. Desiatky takýchto stojísk pribudnú do konca novembra v meste Vysoké Tatry, v obci Štrba a v obci Podkonice v Nízkych Tatrách.

Medvede hnedé majú dlhoročný návyk chodiť za ľahko dostupnou potravou do smetných nádob v obývaných častiach Tatier, strácajú plachosť a stávajú sa hrozbou pre ľudí. „Nie je riešením žiadať ministerstvo o povolenie na odstrel desiatok medveďov, a pritom nemať zabezpečené kontajnery. Musíme predchádzať rizikovým situáciám, ísť cestou prevencie. Preto som podpísal udelenie dotácie pre vznik kontajnerových stojísk v problémových lokalitách,“ povedal na brífingu s novinármi v Tatrách minister životného prostredia László Sólymos.

Riaditeľ TANAP-u Pavol Majko tento krok víta. „Zabezpečenie stojísk sa osvedčilo, je to bežná prevencia napríklad aj v severských štátoch Európy, v Kanade či v USA,“ uviedol.

Najvyššiu dotáciu na zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým vo výške 1 milión 240 tisíc eur získalo mesto Vysoké Tatry. Obec Štrba získala na tento účel 200 tisíc a obec Podkonice 60 tisíc eur. „Problém sa týmto zjavne úplne nevyrieši, ale výrazne znížime riziko stretu medveďa s človekom. Ochrana životov ľudí musí byť na prvom mieste,“ doplnil šéf envirorezortu.

Územie najstaršieho národného parku na Slovensku – Tatranského národného parku (TANAP) je prirodzeným domovom medveďa hnedého. Odborníci a ochranári zo Správy TANAP-u vykonávajú v meste Vysoké Tatry, ktoré svojim územím zasahuje do národného parku, pravidelne obhliadky, plašenia a v prípade potreby poskytujú aj elektrické ohradníky. „Všetky typy plašenia majú len dočasný účinok. V krátkom čase sa zviera k nezabezpečeným kontajnerom znovu vrátilo. Elektrické ohradníky sa osvedčili pri vysokohorských chatách alebo na ochranu včelstiev, v rámci intravilánov miest je ich montáž i prevádzka komplikovaná,“ vysvetlil Majko.

Medveď hnedý je živočích celoročne chránený nielen slovenskou, ale aj európskou legislatívou. V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny ministerstvo rozhoduje o povolení výnimky na odstrel medveďa v správnom konaní. Ministerstvo smie povoliť výnimku na odstrel medveďa len v odôvodnených prípadoch, pričom každú žiadosť individuálne posudzuje. Tieto výnimky sú pritom plne v súlade s európskou smernicou o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, resp. s ustanoveniami Bernského dohovoru. Ministerstvo teda neudeľuje a ani nemôže udeliť žiadne kvóty na odstrel tejto šelmy. Výnimku na odstrel ministerstvo povolí na problémového jedinca a po zadovážení potrebných podkladov pre vydanie rozhodnutia, najmä stanoviska Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) – to znamená, že pred povolením výnimky je potrebné odborné posúdenie situácie zo strany ŠOP SR - priame výjazdy, monitoring lokality, zbieranie výpovedí občanov a pod. Všetci účastníci konania disponujú v správnom konaní svojimi procesnými právami, uplatnenie si ktorých ministerstvo nemôže ovplyvniť a je povinné ich rešpektovať. Každé správne konanie je osobitné svojimi okolnosťami.

Odbor komunikácie MŽP SR