Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Európska cena Natura 2000 má 24 finalistov

05.04.2016

Verejnosť môže do 8. mája hlasovať za návrhy, ktoré sa dostali do užšieho výberu tretieho ročníka ceny Natura 2000. Ide o 24 návrhov v piatich kategóriách, pričom celkovo bolo do súťaže prihlásených 83 návrhov. Víťazov vyhlási v Bruseli 23. mája 2016 komisár pre životné prostredie Karmenu Vella spoločne s odbornou porotou. Súťaž o cenu Natura 2000, ktorú v novembri 2015 vyhlásila Európska komisia, vychádza so Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020.

Do užšieho výberu o prestížnu cenu sa dostali projekty z 15 členských štátov EÚ, a to konkrétne z Belgicka, Bulharska, Nemecka, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Chorvátska, Lotyšska, Maďarska, Rakúska, Rumunska, Spojeného kráľovstva, Španielska a Talianska.

Už po druhý raz si svojho víťaza môže zvoliť aj verejnosť. Vlani sa do tohto hlasovania zapojilo takmer 25 tisíc občanov EÚ. Hlasovať možno on-line na: http://natura2000award-application.eu/. Bližšie informácie o cene Natura 2000 sú na
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/promotional-material/index_en.htm alebo na https://www.facebook.com/EUEnvironment.

Cieľom súťaže je zviditeľniť a podporiť najlepšie postupy ochrany prírody v rámci EÚ. Cenu udelia v piatich kategóriách: ochrana,socio-ekonomické prínosy, komunikácia, zosúladenie záujmov a vnímania, cezhraničná spolupráca a „networking“.

Odbor komunikácie MŽP SR