hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Tisíce ľudí v regióne Dolného Liptova a Nitry už využívajú novú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd

Oddnes je oficiálne v prevádzke skupinová kanalizácia v lokalite Ružomberka vrátane čistiarne odpadových vôd v meste a zrekonštruovanej čistiarne v Liptovských Sliačoch a v Liptovskej Teplej. Na verejnú kanalizáciu sa môžu napojiť aj obyvatelia Zlatých Moraviec, Topoľčianok a Žitavian. Rekonštrukciou prešla aj čistiareň odpadových vôd v Zlatých Moravciach. Šlo o náročné dlhoročné projekty, ktorých cieľom bolo zlepšiť stav a ochranu životného prostredia a efektívne využívať prírodné zdroje. „Racionálne využívanie vôd je v súlade s politikou EÚ a je aj našou rezortnou a teraz aj predsedníckou prioritou,“ uviedol minister životného prostredia László Sólymos. 

Dva projekty Vodárenskej spoločnosti Ružomberok stáli takmer 15 mil. eur, z toho 12 mil. eur tvorili zdroje EÚ. Prijímateľom európskych dotácií troch vodárenských projektov v Zlatých Moravciach, Žitavanoch a Topoľčiankach bola Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Na ich financovanie sa vynaložilo 19,4 mil. eur, z toho zdroje EÚ predstavovali cca 15,7 mil. eur.

Vďaka už ukončenému Operačnému programu životné prostredie sa podarilo na Slovensku premeniť na realitu vyše 750 environmentálnych projektov. Európska únia nám na tento účel vyčlenila vyše 1,8 mld. eur, a to z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu. V rámci aktuálneho Operačného programu Kvalita životného prostredia bola v júli minulého roka vyhlásená výzva zameraná na budovanie a rekonštrukciu kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a vodovodov v celkovej výške 400 mil. eur.

Odbor komunikácie MŽP SR