hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort rozšíri zoznam lokalít európskeho významu

Ministerstvo životného prostredia SR rozhodlo o doplnení národného zoznamu území európskeho významu maximálne o 200 nových lokalít s celkovou výmerou vyše 44 tisíc hektárov, čo predstavuje takmer jedno percento výmery Slovenska. Urobilo tak na základe konštruktívneho dialógu so zainteresovanými subjektmi. 

Aktuálny národný zoznam území európskeho významu zahŕňa 473 lokalít. Chýbajú v nich však tie najkvalitnejšie miesta, kde žijú cenné biotopy a vzácne druhy európskeho významu ako napríklad rys ostrovid, ryby, mihule a rôzne riečne, lúčne a lesné spoločenstvá. Túto nezrovnalosť v minulosti Slovensku vyčítala aj Európska komisia. Z toho dôvodu pripravila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky odborný návrh, ktorý počíta s rozšírením národného zoznamu území európskeho významu.

Proces postupnej prezentácie odborného návrhu začali ochranári stretnutiami so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov, Slovenského poľovníckeho zväzu a Slovenského rybárskeho zväzu. Ďalšie rokovania plánuje rezort uskutočniť v druhej polovici tohto roka, pričom celý proces by sa mal skončiť v prvom polroku 2017. O ďalších podrobnostiach bude rezort informovať na webovej stránke www.minzp.sk.

Územia európskeho významu sú spolu s chránenými vtáčími územiami súčasťou európskej sústavy Natura 2000, ktorá je hlavným pilierom EÚ pre zachovanie prírody na európskom kontinente. Cieľom Natura 2000 je zachovať priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu a tam, kde je to potrebné, vykonať opatrenia na zlepšenie stavu.

Odbor komunikácie MŽP SR