hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vládni splnomocnenci začali dialóg o urovnaní starého sporu medzi Slovenskom a Maďarskom

ilustračný obrázok

Zintenzívniť slovensko-maďarskú bilaterálnu spoluprácu a hľadať možnosti kompromisného riešenia desaťročia trvajúceho medzištátneho sporu súvisiaceho so Sústavou vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. To boli nosné témy rokovania Andreja Kasanu, splnomocnenca vlády SR pre Gabčíkovo s Gáborom Czepekom, splnomocnencom vlády Maďarska pre rozvoj maďarsko-slovenskej energetickej infraštruktúry, kompetentným aj pre rokovania o Sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.

Podľa Andreja Kasanu, splnomocnenca pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a vedúceho vládnej delegácie pre rokovania s Maďarskom o implementovaní rozsudku Medzinárodného súdneho dvoru v Haagu, výsledky náročných no konštruktívnych rokovaní, ako aj súčasné nadštandardné vzťahy medzi vládami Slovenskej republiky a Maďarska, vytvárajú predpoklady pre možnú dohodu. „Zhodli sme sa, že svojim vládam budeme odporúčať, aby sme viedli intenzívne rokovania s cieľom nájsť potrebné riešenia k uzatvoreniu sporu z Medzinárodného súdneho dvoru v Haagu,“ vysvetlil Kasana.

Obaja vládni splnomocnenci sú odhodlaní hľadať obojstranne prijateľné riešenia aj v oblasti energetiky, zabezpečenia protipovodňovej ochrany, medzinárodnej lodnej dopravy po Dunaji či zlepšovaní environmentálneho stavu prostredia dotknutého výstavbou objektov sústavy vodných stavieb a prevádzkou Vodného diela Gabčíkovo.

Po rokoch, keď úplne absentovali stretnutia a rokovania splnomocnencov vlád pre Sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, slovenský splnomocnenec a jeho maďarský kolega potvrdili, že ďalšie kolo diskusií sa uskutoční už v júli tohto roku v Maďarsku. Dovtedy budú pracovné skupiny expertov rozpracovávať spoločné okruhy tém najmä v oblasti vodného hospodárstva a energetiky.

Dostavba Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros bola pozastavená pred 35 rokmi. Rozsudok Medzinárodného súdneho dvora v Haagu z roku 1997, ktorý zaväzuje strany rokovať a hľadať dohodu, je starý viac ako štvrťstoročie.

rokovania Andreja Kasanu s Gáborom Czepekom

rokovania Andreja Kasanu s Gáborom Czepekom

rokovania Andreja Kasanu s Gáborom Czepekom

rokovania Andreja Kasanu s Gáborom Czepekom

Andrej Kasana a Gábor Czepek