hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vláda schválila ďalšiu stabilizáciu Slovenského vodohospodárskeho podniku

ilustračný obrázok

Vládny kabinet schválil úpravu nariadenia, ktorým sa reálne presunú príjmy Environmentálneho fondu z poplatkov za užívanie vôd na účet Slovenského vodohospodárskeho podniku. Cieľom je zabezpečiť jednoznačný výklad a vykonateľnosť ustanovení zákona o vodách a vládneho nariadenia, podľa ktorých je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (SVP) od 1. januára 2024 príjemcom poplatkov za vypúšťané odpadové vody do povrchových vôd. Materiál predložil na rokovanie vlády podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.

Vláda začiatkom januára schválila finančnú stabilizáciu SVP, keď nasmerovala poplatky za užívanie vôd na účet tohto vodohospodárskeho podniku. Nariadenie, ktoré dnes schválila vláda, zabezpečí technické presmerovanie poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd na rok 2024 a preddavkov určených rozhodnutím správcu vodohospodársky významných vodných tokov vydaným pred 1. januárom 2024 na účet Slovenského vodohospodárskeho podniku. V praxi sa tak presunie na účet SVP zhruba 13 mil. eur z účtu Environmentálneho fondu, čím sa zníži finančný deficit zo strany štátu za služby, ktoré podnik vykonáva pre krajinu.

Nariadenie tiež dopĺňa postup započítavania DPH pri ročnom zúčtovaní preddavkov poplatkov za odbery podzemných vôd a preddavkov poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, ak DPH nie je započítaná, resp. uhrádzaná v rámci preddavkov poplatkov za užívanie vôd. Dôvodom tohto doplnenia je stanovisko Ministerstva financií SR, podľa ktorého je spoplatnený odber podzemných vôd ekonomickou činnosťou, a teda je predmetom dane podľa zákona o DPH.

Zdroj fotografie: SVP