hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Taraba na Rade ministrov EÚ: Predstavíme vlastné riešenie na ochranu ľudských životov pred útokmi medveďov

ilustračný obrázok

Iniciatíva Slovenska, Rumunska a Fínska pri manažmente medveďov sa dostala na zasadnutie Rady ministrov životného prostredia EÚ v belgickom Bruseli. Slovenskú delegáciu viedol na rokovaní podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.

Slovensko spoločne s Rumunskom a Fínskom predložilo na Rade ministrov životného prostredia EÚ návrh na preklasifikovanie medveďa hnedého do nižšej kategórie, ktorý by umožnil efektívny a aktívny zásah do populácie medveďa. Taraba zdôraznil, že populáciu medveďa v EÚ má len 16 štátov a je nepochopiteľné, že štáty čo nemajú žiadnu populáciu medveďa hnedého blokujú zmeny pre tie štáty, kde medvede útočia na životy ľudí. „Ak odmietate preklasifikovať ochranu medveďa na celoeurópskej úrovni, tak dajte aspoň výnimku Slovensku, Rumunsku a Fínsku, aby si problém regulovali individuálne podľa vlastných potrieb občanov," uviedol Taraba v Bruseli. Napriek tomu, že iniciatívu podporili okrem predkladateľov aj ďalšie štáty ako Taliansko, Maďarsko, Bulharsko či Slovinsko, EÚ sa rozhodla iniciatívu ďalej analyzovať a s rozhodnutím prísť až v roku 2026.

Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu si Slovensko nemôže dovoliť čakať ďalšie roky, kým padne definitívne rozhodnutie. „Nebudeme tolerovať ohrozovanie ľudských životov, detí a matiek a v najbližšom období predstavíme na národnej úrovni vlastné riešenie a vytvoríme právny rámec pre odstrel medveďov. A to nielen v intravilánoch obcí, ale rovnako v extravilánoch susediacich s mestami a obcami, okolo turistických centier a zastavaných plôch. Dáme priestor aj opozícii ukázať sa, či stojí na strane občanov, ich zdravia a životov, alebo rôznych mimovládok, ktoré rozprávajú, že medvede sú bylinožravce a občanom nič nehrozí,“ podčiarkol Taraba.

Ministri ďalej diskutovali o revízii smernice EÚ o odpadoch, ktorá sa zameriava na znižovanie množstva potravinového a textilného odpadu. Slovensko v tejto súvislosti podporuje rozumné riešenia, ktoré znížia množstvo potravinového odpadu a rovnako podporia triedený zber textilu a šatstva, a to vrátane celého systému nakladania s textilom.

Ministri otvorili aj tému klimatického cieľa EÚ do roku 2040. Vicepremiér Taraba v tejto súvislosti zdôraznil potrebu, aby Európa bola nielen lídrom v dekarbonizácii priemyslu a energetiky, ale aby sa nastavil mechanizmus priebežného vyhodnocovania dosiahnutých cieľov a ich prípadné prehodnocovanie či neprimerane neohrozujú konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a bohatstvo európskych občanov.

Zdroj fotografie: Radimír Siklienka