hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Taraba: Novela EIA je jedným z pilierov dynamického rozvoja Slovenska

ilustračný obrázok

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) sa v Slovenskej republike priblíži štandardom vyspelých krajín Európskej únie. Na dnešnom rokovaní o tom rozhodli členovia vládneho kabinetu, ktorí schválili novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Nová právna úprava zrýchli a zjednoduší procesy environmentálneho hodnotenia prostredníctvom zníženia administratívnej náročnosti a zvýšením požiadaviek na odbornosť. Legislatíva rovnako garantuje účasť verejnosti v rozsahu definovanom v európskej legislatíve a Aarhuskom dohovore.

Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu nové pravidlá EIA pomôžu Slovensku vymaniť sa z najhoršieho miesta na podnikanie v rámci celej EÚ. „Z európskej dvadsaťsedmičky je práve Slovensko po Bulharsku druhou najhoršou krajinou v oblasti konkurencieschopnosti. Prijatím novely sa ochrana životného prostredia v ničom nezníži, len ju budeme uplatňovať podľa prísnych európskych štandardov a investori sa budú môcť riadiť podľa rovnakých pravidiel ako vo vyspelých západných štátoch,“ zdôraznil Taraba.

Nová legislatíva odstraňuje tzv. goldplating, teda uplatňovanie prísnejších pravidiel, ako vyžaduje EÚ a zároveň znižuje množstvo procesných úkonov v konaniach EIA. „Práve tieto konania, ktoré trvajú v iných európskych krajinách 180 dní, tak na Slovensku trvali často 400 až 500 dní, čo doslova likvidovalo záujem zahraničných firiem o investície v rámci našej krajiny. Novela zákona, ktorú sme pripravili, prináša štandardný proces, ktorý platí v európskych krajinách ako Nemecko alebo Rakúsko,“ dodal Taraba.

Novela EIA jednoznačne oddeľuje proces zisťovacieho konania a určenia rozsahu hodnotenia od samotného procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Zároveň presnejšie upravuje požiadavky na odbornosť osôb vykonávajúcich hodnotenie vplyvov na životné prostredie. Právna úprava bola navrhnutá tak, aby sa vo všetkých oblastiach v maximálnej miere približovala európskej smernici EIA. Ministerstvo predloží novú legislatívu na najbližšiu schôdzu parlamentu.

Súčasne platný zákon o posudzovaní vplyvov bol prijatý pred takmer 20 rokmi a hoci doň boli pretavené mnohé ustanovenia smernice EIA, kvôli zastaranému modelu uplatňovania procesov v praxi často viedol k neodôvodneným prieťahom v konaní.