hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vodohospodárska výstavba: Žiadne schránkové firmy na predaj elektrickej energie nevyužívame

ilustračný obrázok

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba nevyužíva a ani nebude nikdy využívať schránkové firmy na predaj elektrickej elektriny. Vodohospodárska výstavba predáva elektrickú energiu transparentne za trhovú cenu a nevylučuje žiadnych obchodných partnerov z možnosti predložiť cenovú ponuku a s Vodohospodárskou výstavbou uzavrieť rámcovú zmluvu. Predaj sa realizuje podľa princípu najvyššej trhovej ceny a zabezpečenia pohľadávok firmy.

Článok z webového portálu www.energie-portal.sk, ktorý je spájaný s bývalým poslancom za SaS Kazdom s názvom „Štát ide predávať elektrinu z Gabčíkova cez schránkovú firmu, vodohospodári našli sprostredkovateľa“ zo 6. mája 2024, ktorého autorom je Radovan Potočár, obsahuje klamstvá a nepravdivé tvrdenia.

Vodohospodárska výstavba, š.p. predáva elektrickú energiu priamo na veľkoobchodnom trhu obchodným partnerom, ktorí spĺňajú všetky legislatívne požiadavky kladené na subjekty obchodujúce s elektrickou energiou a s ktorými má uzatvorenú platnú rámcovú zmluvu. Je klamstvom, že uzatvorená rámcová zmluva so spoločnosťou Djerelo s. r. o., ako uvádza autor článku, je zároveň kontraktom na predaj alebo kúpu elektriny z Vodného diela Gabčíkovo.

So spoločnosťou Djerelo s. r. o  je podpísaná iba rámcová zmluva, podobne ako aj s ostatnými partnermi na veľkoobchodnom trhu. Samotná rámcová zmluva nijako nezaväzuje podnik k predaju alebo nákupu elektriny. Navyše, podnik aktuálne nemá so spoločnosťou Djerelo s.r.o. dohodnutý žiadny obchod pre predaj a ani kúpu elektriny v roku 2024 a ani ďalších rokoch.

Pri uzatváraní nových rámcových zmlúv o predaji a kúpe elektriny pristupuje podnik ku všetkým potenciálnym partnerom transparentným spôsobom a nediskriminačne. V prípade spoločnosti Djerelo s.r.o. došlo zo strany tejto spoločnosti k osloveniu podniku s návrhom na uzavretie rámcovej zmluvy o predaji a kúpe elektriny. Nakoľko spoločnosť spĺňala všetky legislatívne požiadavky kladené na subjekty obchodujúce s elektrickou energiou, prebehli bežné rokovania zástupcov oboch spoločností. Vodohospodárska výstavba spustila preto štandardný postup prípravy, pripomienkovania, schvaľovania a podpisovania rámcovej zmluvy o predaji a kúpe elektrickej energie, ktorej obsah je štandardizovaný pre všetky podobné rámcové zmluvy. Doplňovanie okruhu obchodných partnerov rozširuje možnosti podniku maximalizovať výnosy pri predaji a kúpe elektrickej energie a záruk pôvodu z OZE za podmienok vychádzajúcich z vývoja na veľkoobchodného trhu.

Vodohospodárska výstavba priebežne realizuje predaj elektriny v súlade so svojou obchodnou stratégiou a v čase predaja vyhľadáva optimálny dopyt na strane nákupu elektriny.

Voči klamlivým tvrdeniam portálu sa spoločnosť bude brániť aj právnou formou.