hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Taraba nariadil ukončiť nevýhodnú prevádzku známej kompy na Dunaji za milióny eur. Štát vyhlási transparentnú súťaž

ilustračný obrázok

Vodohospodárska výstavba š.p., vyhlási v najbližších dňoch nové verejné obstarávanie na prevádzkovateľa kompy medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica. Na dnešnom tlačovom brífingu to oznámil podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba spolu s generálnymi riaditeľmi Vodohospodárskej výstavby, š.p. (VV,š.p.) a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Petrom Moldom a Jozefom Moravčíkom.

Podľa podpredsedu vlády Tomáša Tarabu zabezpečovala prevádzku kompy na prepravu osobných áut súkromná spoločnosť za nevýhodných podmienok. Zmluva bola navyše uzavretá za pochybných okolností. „Obe tieto skutočnosti nehovorím len ja, ale konštatoval ich tiež Najvyšší kontrolný úrad SR vo svojej správe v roku 2019. Štát a teda aj daňoví poplatníci zaplatili za obdobie rokov 2019 až 2023 za služby motorovou kompou vyše 9 mil. eur bez DPH,” vysvetlil Taraba.

Fakturácia v jednotlivých rokoch bola daná celkovým počtom cyklov, ktoré kompa vykonala, teda ide o 38924 cyklov. Jednotková cena za 1 cyklus Vojka – Kyselica – Vojka prestavuje 206 eur bez DPH. K tomu treba pripočítať 122 eur bez DPH za každú jednu hodinu pohotovosti.

Vicepremiér Taraba informoval, že vodohospodári vyhlásia verejné obstarávanie v priebehu najbližších týždňov. „Po Sólymosovi, ktorý nevýhodnú prevádzku kompy posvätil a Budajovi, ktorý pre jej ukončenie neurobil nič, odstraňujeme ďalšiu nášľapnú mínu. Nová súťaž prinesie jasné, predvídateľné a stabilné financovanie kompy na Dunaji,” zdôraznil Taraba.

Generálny riaditeľ VV, š.p. Peter Molda ubezpečil, že podmienky novej verejnej súťaže umožnia zapojiť čo najširší okruh možných uchádzačov a vybrať pre štát ekonomicky najvýhodnejšie riešenie.

„Ak získame zo strany uchádzačov výhodnejšie ponuky, budeme sa zaoberať možnosťami ukončenia zmluvy, ktorej nevýhodnosť už pred rokmi kritizovala verejnosť aj kontrolné orgány štátu. Preto vyhlasujeme nové verejné obstarávanie s dôrazom na transparentnosť a ponúknutú cenu,“ zdôraznil Molda.

Podľa vicepremiéra je tiež zarážajúce ako predchádzajúce vlády doslova likvidovali aj ďalší vodohospodársky podnik - SVP, š.p. „Budajovci a Kičovci svojou nekompetentnosťou nevedeli nájsť využitie pre novú, modernú kompu za 2,7 mil. EUR, ktorá v bratislavskom prístave vo Vlčom hrdle doslova hnije takmer 5 rokov, namiesto toho aby slúžila ľudom na Žitnom ostrove a zároveň pomohla oživiť chod SVP,” dodal Taraba.

Do nového verejného obstarávania sa chcú preto zapojiť aj vodohospodári z SVP, ktorí majú s prevádzkou kompy v danom území reálne skúsenosti. Štátni vodohospodári kompu na trase Vojka nad Dunajom – Kyselica prevádzkovali do roku 2015. „V súčasnosti je naša kompa odstavená v prístave a o plavidlo sa stará odborný personál. Raz týždenne je kontrolovaná, vrátane chodu motorov a systémov. Sme však pripravení nasadiť kompu na pôvodne zamýšľanú trasu Vojka - Kyselica. Počkáme si však na podmienky súťaže,“ uzavrel Jozef Moravčík, generálny riaditeľ SVP.

Generálny riaditeľ VV, š. p., zároveň dodal: „Nakoľko som bol poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa podniku SVP, š. p., a v súčasnosti vykonávam funkciu generálneho riaditeľa podniku VV, š. p., pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností o potenciálnom konflikte záujmov bude pre túto zákazku a všetky kroky súvisiace s pripravovaným VO na nového prevádzkovateľa kompy splnomocnená iná osoba.“