hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovenskí poľnohospodári plne podporujú Tarabov návrh zákona na odstraňovanie náletových drevín

ilustračný obrázok

Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba sa stretol dnes v Detve s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richardom Takáčom a podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslavom Štefčekom, ako aj s lokálnymi poľnohospodármi a farmármi, ktorí vyjadrili plnú podporu vládnemu návrhu zákona o ochrane prírody a krajiny. Nová právna úprava umožní zlepšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska a odbúrava byrokratickú náročnosť pri obhospodarovaní pôdy, osobitne v prípadoch, ak ide o odstraňovanie náletových drevín a kríkov.

 

Slovensko má podľa podpredsedu vlády Tomáša Tarabu tretie najlepšie podmienky na pestovanie poľnohospodárskych plodín v rámci celej EÚ. Napriek tomu patríme medzi štáty EÚ, ktoré sú najmenej potravinovo sebestačné. „Denne musíme doviesť tisíc kamiónov potravín. Dôvodom tohto stavu je aj skutočnosť, že na Slovensku sú stovky tisíc hektárov zaburinených poľnohospodárskych pozemkov. Tam, kde má byť obrobená pôda, sady alebo vinice, sú náletové húštiny, kríky a vidíme degradáciu poľnohospodárskej pôdy. Vyzerá to tak preto, pretože ekologickí fanatici nabúravajú procesy a dostať povolenie na odstránenie takýchto náletových drevín a kríkov, trvá na Slovensku niekedy viac ako 3 roky. Preto sme pripravili zmeny, ktoré umožnia vyčistiť Slovensko od náletových drevín na lúkach a poľnohospodárskej pôde v zrýchlenom konaní,“ podčiarkol Taraba.

Šéf agrorezortu Richard Takáč zdôraznil, že poľnohospodári nie sú nepriateľmi ochrany životného prostredia. „Zmysluplné využívanie a obhospodarovanie pôdy má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Pre každého rozumného farmára, chovateľa hospodárskych zvierat či pestovateľa plodín, je prirodzené zachovávať aj krajinné prvky a starať sa o krajinu. Ak však týmto ľuďom hádžeme polená pod nohy vo forme byrokratických prekážok, neuľahčujeme im život a prácu, nedivme sa, že Slovensko má veľmi nízku potravinovú sebestačnosť,“ dodal Takáč.

Jednoduchšie odstraňovanie drevín, ktoré prináša nová právna úprava, má tiež sprehľadniť krajinu, čo možno považovať za významné preventívne opatrenie na zníženie nebezpečných stretov človeka s medveďom hnedým, ako aj škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych plodinách či ovocných sadoch. Práve zóny s náletovými drevinami spôsobujú sťahovanie nielen raticovej zveri, ale aj medveďov. Novela zákona o ochrane prírody a krajiny sa nevzťahuje na lesy, teda žiadne ani náletové stromy sa nemôžu rúbať a rovnako sa nevzťahuje na parky, mestskú zeleň a na pozemky určené na zastavanie.

O novej legislatíve budú hlasovať poslanci parlamentu ešte počas aktuálnej schôdze, účinnosť nadobudne dňom vyhlásenia.