hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Taraba so Sakovou chcú znížiť ľuďom náklady za teplo, avizujú viac peňazí do energetiky a teplárenstva

ilustračný obrázok

Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba predstavil spoločne s podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou aktualizovanú schému štátnej pomoci pre oblasť teplárenstva. Slovenskí výrobcovia tepla tak budú môcť využiť ďalšie finančné prostriedky z celkovej alokácie 1 miliardy eur do roku 2030 na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenie energetickej efektívnosti. Nový mechanizmus štátnej pomoci Slovensku schválila Európska investičná banka. Žiadatelia môžu o podporu požiadať od polovice júla 2024. Dôvodom revízie je zosúladenie národnej schémy štátnej pomoci s európskymi nariadením o skupinových výnimkách.

Schému štátnej pomoci pre oblasť teplárenstva zastrešuje Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom Environmentálneho fondu. Pre podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu sú konkurencieschopnosť a investície do modernizácie a ekologizácie slovenského teplárenstva aj priemyslu absolútne kľúčové. „Zmysluplnými investíciami a modernizáciou teplárenstva a energetiky vieme pomôcť dekarbonizácií Slovenska aj ochrane životného prostredia a v konečnom dôsledku ušetriť peniaze všetkým ľuďom, platiacim účty za energie,“ zdôraznil Taraba.

V rámci prvých dvoch hodnotiacich kôl z výzvy, ktorú upravovala predošlá schéma štátnej pomoci, bolo zazmluvnených 33 projektov za vyše 150 mil. eur. „Tie necháme dobehnúť a v priebehu júla výzvu definitívne uzavrieme. Zároveň žiadatelia, ktorí sa prihlásili v rámci ďalšieho, tretieho a štvrtého hodnotiaceho kola, sa budú môcť opätovne uchádzať o dotáciu v rámci novej, otvorenejšej tzv. hybridnej schémy,“ vysvetlil Taraba.

Envirorezort prostredníctvom Environmentálneho fondu pripravil novú výzvu v úzkej spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, vďaka čomu budú finančné prostriedky viac dostupnejšie aj adresnejšie. Rozšíri sa počet potenciálnych žiadateľov, viacero pôvodne neoprávnených výdavkov z predošlej výzvy bude oprávnených, ako napr. projektová dokumentácia, stavebný dozor či výdavky na revízie alebo skúšky. „Čo je však dôležité, v súlade s nariadením o skupinových výnimkách zvyšujeme maximálnu výšku pomoci, napríklad pri aktivitách zameraných na vysokoúčinnú výrobu z pôvodných 15 miliónov eur na maximálne 30 miliónov eur, pri rozvodoch z 20 mil. eur na maximálne 50 miliónov eur. Upravujeme tiež intenzitu pomoci. V prípade mikro a malých podnikov bude napríklad možnosť zvýšenia intenzity pomoci o 20 %, pre stredné podniky o 10 % v prípade aktivít založených na obnoviteľných zdrojoch energie s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou tepla a elektriny,“ podčiarkol Taraba.

Podľa podpredsedníčky vlády a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej budú môcť podať žiadosť o poskytnutie dotácie okrem štandardných výrobcov resp. distribútorov tepla aj ďalšie subjekty. „Pôjde predovšetkým o tie subjekty, ktorých predmetom podnikania nie je len výlučne výroba či distribúcia tepla, chladu, energie, avšak dodávajú teplo aj priamo alebo prostredníctvom distribučných spoločností do všeobecného systému centrálneho zásobovania teplom, ak majú povolenie, resp. predmet podnikania zo zákona o tepelnej energetike,“ dodala Saková.

Rezorty životného prostredia a hospodárstva zároveň pripravujú nové schémy na výrobu energie iba z obnoviteľných zdrojov energie. Schéma envirorezortu bude zameraná na napríklad na výrobu tepla a chladu z OZE, skladovanie elektrickej energie, výrobu obnoviteľného vodíka či výrobu a skladovanie biokvapalín a bioplynu pričom celkový rozpočet na schému je na úrovni 350 miliónov EUR. Prvú výzvu plánuje envirorezort vyhlásiť do konca tohto roka.