hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Taraba rozhodol: Britská automobilka Jaguar Land Rover dostane modernejšiu lakovňu

ilustračný obrázok

Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba dnes prijal výkonného riaditeľa automobilky Jaguar Land Rover Guillerma Mancholasa Lorenteho a informoval ho, že v rozkladovom konaní potvrdil prvostupňové rozhodnutie zo zisťovacieho konania EIA. Rozhodnutie súhlasí s tým, že inštalácia novej technologickej linky lakovne v existujúcej výrobnej hale priemyselného areálu spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia pri Nitre, nepodlieha ďalšiemu posúdeniu vplyvov na životné prostredie. Nová linka spĺňa zákonnom stavené podmienky a emisné limity, ako aj požiadavky súvisiace s najlepšími dostupnými technikami, tzv. BAT.

Zmena činnosti, ktorou sa ministerstvo v konaní zaoberalo, spočíva v osadení novej univerzálnej lakovacej linky, ktorá pozostáva napríklad z priestoru na vizuálnu kontrolu dielov, ofukovacieho a ionizačného zariadenia, miestnosti na aplikáciu vrchnej farby, medzisušiacej pece či priestoru na aplikáciu laku. Čo je však dôležité, plocha zastavaného územia sa po realizácii zmeny nezmení, keďže sa jedná o umiestnenie technológie do už existujúcej prevádzky lakovne. To znamená, že nedôjde k ďalšiemu záberu poľnohospodárskej či lesnej pôdy. Taktiež sa zmenou činnosti nemení napojenie plynu do prevádzky. Znamená to, že bude postačovať v súčasnosti požadované množstvo zemného plynu. Zmenou navrhovanej činnosti sa významne nezmení ani hlukové zaťaženie zastavaného územia počas výstavby či prevádzky, taktiež nevzniknú ani nové zdroje žiarenia, tepla a zápachu.

Vicepremiér Taraba ubezpečil výkonného riaditeľa automobilky, že envirorezort podporuje ekologizáciu priemyslu na Slovensku a zachovanie jeho konkurencieschopnosti. „Počas môjho vedenia envirorezortu bude ministerstvo životného prostredia inštitúciou, ktorá bude podporovať strategicky dôležité investície, ktoré využívajú najmodernejšie technológie, spĺňajú environmentálnu legislatívu a posilňujú pozíciu Slovenska ako ekologického a silného exportéra v automobilovom segmente,“ zdôraznil Taraba.

Výkonný riaditeľ automobilky vysvetlil, že nová linka bude skutočne jedinečná. „Jednou z výrazných výhod novej linky je jej priateľskosť k životnému prostrediu. Používaním elektrických pecí,namiesto tradičných plynových, nitrianska automobilka zníži svoju uhlíkovú stopu o úctyhodných 500 ton CO₂ ročne. Naša vďaka patrí aj vláde a ministerstvu životného prostredia za oficiálne schválenie a podporu pri administratívnych procesoch,” dodal Guillermo Mancholas.

Ministerstvo v rozhodnutí konštatuje, že v rámci konaní o navrhovanej činnosti a o jej zmenách boli zhodnotené jednotlivé vplyvy na životné prostredie, ich vzájomné spolupôsobenie a prepojenie s inými činnosťami a neboli zistené také závažné negatívne vplyvy, vrátane kumulatívnych či synergických, ktoré by vylučovali realizovať navrhovanú činnosť alebo jej zmeny. Navyše, prevádzka lakovne bola povolená ešte v roku 2017.

Rozhodnutie v tzv. zisťovacom konaní k zmene navrhovanej činnosti vydalo ministerstvo v novembri 2023, s výsledkom, že táto zmena sa nebude posudzovať v zmysle zákona EIA. Proti vydanému rozhodnutiu bol však doručený rozklad. Povoľujúcim orgánom stavby lakovne bude Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava – stále pracovisko Nitra.